Koledar POM 2017/2018

Zimski izpitni rok poklicne mature 2017

DAN

DATUM

VSEBINA

Nedelja

3. 12. 2017

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.

Ponedeljek

22. 1. 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.

Nedelja

28. 1. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.

Četrtek

1. 2. 2018

Slovenščina – pisni izpit.

Petek

2. 2. 2018

2. predmet – pisni izpit (GOB, OKV).

Ponedeljek

5. 2. 2018

Matematika, angleščina,

od 6. 2. 2018

do 16. 2. 2018

Ustni izpiti in 4. predmet.

Ponedeljek

5. 3. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.

 

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

DAN

DATUM

VSEBINA

Petek

30. 3. 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.

Torek

8. 5. 2018

Oddaja seminarskih nalog

Sobota

19. 5. 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.

Petek

25. 5. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.

Torek

29. 5. 2018

Slovenščina – pisni izpit.

Sobota

2. 6. 2018

Angleščina – pisni izpit.

Sreda

6. 6. 2018

Nemščina – pisni izpit.

Sobota

9. 6. 2018

Matematika – pisni izpit.

Ponedeljek

11. 6. 2018

2. predmet – pisni izpit (GOB, OKV).

od 13. 6. 2018

do 22. 6. 2018

Ustni izpiti in 4. predmet.

Petek

6. 7. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

DAN

DATUM

VSEBINA

Sobota

7. 7. 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli.

Torek

14. 8. 2018

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov.

Ponedeljek

20. 8. 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli.

Petek

24. 8. 2018

Slovenščina – pisni izpit.

Ponedeljek

27. 8. 2018

Matematika – pisni izpit.

Sreda

29. 8. 2018

Angleščina, Nemščina – pisni izpit.

Petek

31. 8. 2018

2. predmet – pisni izpit (GOB, OKV).

od 24. 8. 2018

do 5. 9. 2018

Ustni izpiti in 4. predmet.

Ponedeljek

10. 9. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.