ARHITEKTURA – URBANIZEM – CELJE

V sredo, 7.2. 2018 so si dijaki G3A in G3B ogledali razstavo Liminalni prostori v Likovnem salonu Celje.

Liminalni* prostor je prostor med tistim, kar je že bilo, in tistim, kar še pride; je prostor prehajanja, pričakovanja in neznanega.

Predstavljena so bila magistrska dela mladih arhitektov. Pet lokacij, pet avtorjev vsak s svojim svežim in inovativnim pogledom na razvoj mesta in njegovih dejavnosti. Pet rešitev je obravnavalo urbanistični kaos ob Mariborski cesti in Celjskem sejmu, vzpostavitev dialoga med kulturno dediščino in razvojem lesne industrije na območju dvorca Lanovž, nekdanja Ingradova betonarna bi spremenila namembnost v športnorekreacijski program, praznino mesta starega mestnega jedra bi rešili z novim restavratorskim centrom ter sodobna rešitev za dotrajani vrtec v Novi vasi. Dijaki so na ta način spoznali komleksnost izdelave idejnih arhitekturno urbanističnih rešitev in z zanimanjem prisluhnili enemu izmed avtorjev arhitektu Matiji Kovaču.

Nazaj