Dijaki G3A in G3B obiskali zanimivi gradbišči v okolici Celja

Dne, 28. 11. 2017 so se dijaki G3A in G3B izobraževalnega programa gradbeni tehnik v okviru ur strokovnih predmetov udeležili strokovne ekskurzije. Ogledali smo si dve gradbišči, prvo v Zadobrovi 44, Škofja vas in drugo Proseniško, Šentjur.

Prva hiša je bila zanimiva predvsem zaradi zasnove in kombinacije izbire materialov za izvedbo nosilne konstrukcije (klasična gradnja v kombinaciji z leseno izvedbo terasnega nadstreška in strehe (macesnovi lepljeni nosilci in stebri). Projektant biroja Logične hiše je dijakom predstavil tudi vse ključne izvedbene detajle; sistem ogrevanja, prezračevanja, zahteve požarne varnosti, projektantske in izvedbene zahteve glede učinkovite rabe energije…

Druga hiša pa je primer lesene gradnje. Gre za povezavo spoznanj na terenu in aplikacijo le teh pri predmetih: stavbarstvo, kalkulacije in poslovanje, lesena gradnja, gradbena mehanika.

 Lesena gradnja pomeni trenutno izziv v individualni gradnji v Sloveniji. Glede razvojne strategije Slovenije, pri uporabi tega materiala v gradbeništvu, so dijaki spoznali zanimivo zasnovo enodružinske hiše, katere konstrukcija je v celoti lesena v kombinacij lesenega skeleta in lesenih brun za uporabo statičnega konstrukcijskega sistema v prečni smeri . Projektant je predstavil vse faze izvedenih del kot tudi terminski plan planiranih del z izvajalci del.

Na koncu je sledila diskusija, vizija dijakov za prihodnost in izmenjava mnenj. Spremljevalci so bili: Klavdija Kopše Kaljun, Miran Škorjanc in Zrinka Kit Goričan.

                                                                                                            Zrinka Kit Goričan

Nazaj