Dijaška skupnost

Skupnost dijakov Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja bo v šolskem letu 2016/2017 opravila naslednje naloge:

·         Na prvem sestanku dijaške skupnosti bomo izvolili vodstvo in predsednika dijaške skupnosti.

·         Poskrbeli bomo za pridobitev novih dijaških izkaznic in za opremljenost starih z novimi nalepkami.

·         Sprejeli bomo statut dela dijaške skupnosti.

·         Prispevki in objave v vitrini dijaške skupnosti bodo vse leto seznanjali dijake z novostmi v dijaškem svetu in na šoli.

·         Tradicionalno bomo pripravili prireditev ob 1. decembru,  dnevu boja proti aidsu.

·         Obiskali naj bi nas predstavniki MCC-ja in nam predstavili dejavnost centra.

·         Organizirali bomo ogled tekme smučarskih poletov v Planici.

·         Ob koncu pouka bomo za zaključne letnike organizirali predajo ključa pred gradbenimi delavnicami.

 

Mentor dijaške skupnosti je Ljubomir Milenkovič.