Dijaška skupnost

DIJAŠKA SKUPNOST
Skupnost dijakov Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja bo v šolskem letu 2017/2018 opravila
naslednje naloge:

  • Na prvem sestanku dijaške skupnosti bomo izvolili vodstvo in predsednika dijaške skupnosti.
  • Poskrbeli bomo za pridobitev novih dijaških izkaznic in za opremljenost starih z novimi nalepkami.
  • Sprejeli bomo statut dela dijaške skupnosti.
  • Prispevki in objave v vitrini dijaške skupnosti bodo vse leto seznanjali dijake z novostmi v dijaškem
    svetu in na šoli.
  • Tradicionalno bomo pripravili prireditev ob 1. decembru, dnevu boja proti aidsu.
  • Obiskali nas bodo predstavniki MCC-ja in nam predstavili dejavnost centra.
  • Organizirali bomo ogled tekme smučarskih poletov v Planici.
  • Ob koncu pouka bomo za zaključne letnike organizirali predajo ključa pred gradbenimi delavnicami.

Mentor dijaške skupnosti je Ljubomir Milenkovič.