G3b in G2b v Vitanju

6. 4. 2017 smo se z razredi okoljevarstvenikov G3.b ter gradbenikov G2.b odpravili proti Vitanju na ogled vodnega zajetja v Jelševi Loki, zbirne komore Vitanje ter obrata za ultrafiltracijo pitne vode na Frankolovem. Mestna občina Celje ter občine Vojnik Štore in Dobrna so oskrbovane z naravno pitno vodo, katere vir je podzemna voda. Večji vodni vir Medlog ima značaj aluvialnega vodonosnika, nekaj vodnih virov je kraških (npr. Jelševa Loka), ostali vodni viri pa sodijo med razpoklinske vodonosnike. V postopkih priprave pitne vode poleg klasičnih postopkov (filtracija s peščenimi filtri in aktivnim ogljem, ozoniranje, dezinfekcija vode s klorovimi preparati) ) uporabljajo tudi najsodobnejše načine priprave, kot sta ultrafiltracija in UV dezinfekcija. Večina pitne vode, ki jo porabimo v Celju, prihaja prav iz vitanjskega konca, saj je področje vodnato in voda zelo čista oziroma kvalitetna. Ogledali smo si tudi KSEVT – Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je sedež istoimenskega zavoda, ki se ukvarja s »kulturalizacijo vesolja« ter osrednji kulturni prostor v Vitanju, od koder izvira družina pionirja vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.

 

Nazaj