Oblikovanje in arhitekturno risanje

V okviru izbirnega dela v programu gradbeni tehnik smo na šoli uvedli nov izobraževalni modul

oblikovanje in arhitekturno risanje. Izdelke iz vaj so dijaki predstavili na razstavi v avli šole.

Dijakinja Gaja Žgank je posnela tudi  kratek sprehod skozi labirint razstavnega prostora.

Nazaj