Obvestilo Delavnica za dijake 3. letnika

Tehnike sproščanja

 

Zavedamo se, da je zdravje vrednota, ki jo veliko ljudi zapravlja za bogastvo, nato pa bogastvo zapravlja za zdravje.

Na delavnici bomo spoznali osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja s pomočjo različnih tehnik sproščanja.

Izvajalci:

Strokovne delavke Zdravstvenega doma Celje

Razpored:

 

Razpored:

Ponedeljek, 19. 2. 2018

G3c

3, 4

9.40 do 11.15

Alenka Lah Kalan

Ponedeljek, 19. 2. 2018

G3d

1, 2

8.00 do 9.35

Miran Škorjanc

Delavnice se izvajajo v zdravstvenem domu Celje (šolska ambulanta).

 

 

Pripravila                                                                                                                                                            Ravnateljica

Davorka Polić Jošt                                                                                                                                            Irena Posavec

Nazaj