Obvestilo dijakom 2. letnika

Obvestilo dijakom 2. letnika

DAVČNO OPISMENJEVANJE ZA MLADE

(JAZ IN SVET)

 

V četrtek, 7. 12. 2017, bodo predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije  na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja izvedli poučno predavanje Davčno opismenjevanje za mlade.

Cilj predavanja je krepitev davčne kulture in družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti.

Razred

Datum

Čas

Lokacija

G2d

četrtek, 7. 12. 2017

  8.00 –   9.35

C-22

G2b

četrtek, 7. 12. 2017

  9.40 – 11.15

C-22

 

 

Cilji: davčna kultura kot družbena vrednota

  • Krepitev davčne kulture, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov.
  • Krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti.

 

Vsebina:

  • kratek pregled zgodovine davkov,
  • davki v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju,
  • pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov,
  • družbene posledice izogibanja izpolnjevanja davčnih obveznosti.

 

Izvajalci: Ministrstvo za finance – Davčna uprava RS

 

 

Zamenjava učilnic 7. 12. 2017

  • G-1. a razred ima 1. in 2 uro pouk v D-15
  • G-1. a-razred ima 3. uro v pouk C-23
  • G-4. a-razred ima 4. uro pouk v C-23

Nazaj