Okoljevarstveni tehnik

Svetujemo. Varujemo. Ločujemo.

PRIDOBLJENA STROKOVNA ZNANJA:

 • poznavanje okoljevarstvene zakonodaje in izvajanje v okviru pristojnosti;
 • priprava načrtov, organizacija dela, vzdrževanje posameznih oskrbovalnih sistemov (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, varstvo zraka);
 • prepoznavanje nevarnih odpadkov in delo z njimi;
 • zbiranje, skladiščenje in pripravljanje nevarnih odpadkov za procesiranje;
 • poznavanje procesov in predpisov na področju urejanja prostora in gradnje objektov;
 • osnovna znanja s področja trajnostne gradnje;
 • osnovna znanja s področja organizacije in priprave dela, varovanja zdravja, komunikacije;
 • izdelava okoljevarstvenih dovoljenj, poročil o vplivih na okolje, načrtov ravnanj z odpadki, strokovnih ocen o vplivih na okolje;

 

  • uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, tehničnih predpisov, standardov, pravilnikov;
 • uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

 

PREDMETNIK:

PROGRAM SE ZAKLJUČI S POKLICNO MATURO, ki obsega:

obvezni del:  – pisni in ustni izpit iz slovenščine,                         – pisni in ustni izpit iz okoljevarstva;

      izbirni del:     – pisni in ustni izpit iz matematika ali tujega jezika,

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

MOŽNOSTI PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU

Nadaljevanje študija:

 • na višjih šolah,
 • na visokih strokovnih šolah,
 • v univerzitetnih programih (z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom).

 

Zaposlitev:

 • v proizvodnih podjetjih,
 • v javnih podjetjih za oskrbo s pitno vodo,
 • v javnih podjetjih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • na občinskih oddelkih za okolje in prostor,
 • na centrih za ravnanje z odpadki,
 • v trgovinah, bolnišnicah, zdraviliščih …

Vemo, da prihaja vaš in naš čas. Pridružite se nam.

Splošni in izvedbeni predmetnik