POKRAJINSKI MUZEJ CELJE – četrtek, 20. 4. 2017

V Unescovih šolah je pomembna vrednota poznavanje in ohranjanje kulturne dediščine, zato bomo v četrtek, 20. aprila 2017, v okviru IND obiskali Pokrajinski muzej Celje.

Dijaki se boste z učitelji spremljevalci zbrali ob 8.00 pred NARODNIM DOMOM CELJE.

 Teme ogledov: ANTIKA (1. letnik), SREDNJI VEK (2. letnik), 18. IN 19. STOLETJE (3. letnik).

Po ogledu lahko malicate v šoli ali pa malico pravočasno odjavite.

 

Razpored spremljevalcev in ogledov:

Spremljevalka: E. ARBANAS

Oddelek: 1. a

8.00–9.00: ARHEOLOGIJA

9.00–10.00: CELEIA

10.00–11.00: MESTO

Spremljevalca: K. KOPŠE KALJUN, L. MILENKOVIČ

Oddelka: 2. a + 2. e

8.00–9.00: GROFJE CELJSKI

9.00–10.00: ETNOLOGIJA

10.00–11.00: MESTO

Spremljevalki: T. BARLE, I. ISTENIČ

Oddelek: 3. a + 3.c (polovica oddelka)

8.00–9.00: KULTURNO UMETN. ZBIRKA + STROP

9.00–10.00: ALMA

10.00–11.00: MESTO

     

Spremljevalka: B. DVORŠEK

Oddelek: 1. b

8.00–9.00: CELEIA

9.00–10.00: MESTO

10.00–11.00: ARHEOLOGIJA

Spremljevalca: M. KOSTANJŠEK, M. ŠKORJANC

Oddelka: 2. b + 2. d

8.00–9.00: ETNOLOGIJA

9.00–10.00: MESTO

10.00–11.00: GROFJE CELJSKI

Spremljevalka: S. VOLČANJŠEK

Oddelek: 3. b, 3.c (polovica oddelka)

8.00–9.00: ALMA

9.00–10.00: MESTO

10.00–11.00: KULTURNO UMETN. ZBIRKA + STROP

     

Spremljevalec: A. LEDL

Oddelek: 1. c

88.00–9.00: MESTO

9.00–10.00: ARHEOLOGIJA

10.00–11.00: CELEIA

Spremljevalec: S. ČUJEŽ

Oddelek: 2. c

8.00–9.00: MESTO

9.00–10.00: GROFJE CELJSKI

10.00–11.00: ETNOLOGIJA

 

     

DIJAKI 1. LETNIKA: TEMA ANTIKA

DIJAKI 2. LETNIKA: TEMA SREDNJI VEK

DIJAKI 3. LETNIKA: TEMA 18. IN 19. STOLETJE

 

Nazaj