Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Zidanje, ometavanje, polaganje keramičnih ploščic, izdelava opažev …

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 2 leti.

VPISNI POGOJI:  V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

 

PRIDOBLJENA STROKOVNA ZNANJA:

  • opravljanje vseh enostavnih del pri zidanju različnih gradbenih objektov,
  • ometavanje notranjih in zunanjih površin,
  • polaganje keramičnih ploščic in drugih oblog,
  • osnovna tesarska dela,
  • železokrivska dela,
  • betonska dela.

 

PROGRAM KONČA Z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki obsega:

  • izdelek oziroma storitev z zagovorom

 

MOŽNOSTI PO KONČANEM PROGRAMU

Nadaljevanje izobraževanja:

  • srednje poklicno ali srednje strokovno izobraževanje.

 

Zaposlitev:

  • gradbena podjetja,
  • obrtniki.

 

Zaposljiv in iskan.

Splošni in izvedbeni predmetnik