Sodelovanje v evropskem projektu STEM4YOUTH

V letošnjem šolskem letu 2017/18 je naša šola z dijaki 2. b iz programa okoljevarstveni tehnik pod mentorstvom Janje Čuvan sodelovala v 1. fazi testiranja naprednih in zanimivih učnih programov s področja kemije s poudarkom na interaktivnosti in izvedbi eksperimentov s strani dijakov samih. Eksperimente so pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, ki kot partner sodeluje v evropskem projektu STEM4youth. Izbrana aktualna podpodročja testiranja so bila: nanotehnologija, energetska učinkovitost ter kemija v povezavi s transportom, medicino, športom, kmetijstvom in proizvodnjo. Cilj projekta je namreč navdušiti mlade za študij naravoslovnih in tehniških ved. 1. testna faza je potekala od začetka šolskega leta do konca januarja 2018. Na podlagi pridobljenega odziva (izpolnjenih anket dijakov in poročil profesorjev sodelujočih šol) bodo na Institutu »Jožef Stefan« do sredine februarja 2018 programe še dodatno izboljšali. Nato se začne 2. faza testiranja, v kateri se bo naše sodelovanje v evropskem projektu nadaljevalo, vendar z novimi dijaki – dijaki 3. c iz programa okoljevarstveni tehnik.

Tovrstno sodelovanje bo v korist tako nam, ki smo in še bomo na ta način oplemenitili svoje šolske ure, kot Institutu »Jožef Stefan«, ki bo s pomočjo naših povratnih informacij ob zaključku projekta javnosti ponudil kar se da dovršene vsebine.

Nazaj