Šolski koledar

Ocenjevalna obdobja

 1. ocenjevalno obdobje: od petka, 1. 9. 2017, do ponedeljka, 15. 1. 2018
 2. ocenjevalno obdobje: od torka, 16. 1. 2018, do četrtka, 21. 6. 2018, oz. do odhoda na PUD-za nezaključne letnike,
                                          od torka, 16. 1. 2018, do petka, 18. 5. 2018 – za zaključne letnike 

 

Redovalne konference

 1. redovalna konferenca: sreda, 17. 1. 2018
 2. redovalna konferenca: četrtek, 17. 5. 2018 zaključni letniki
                                            sreda, 20. 6. 2018 nezaključni letniki

 

Delitev spričeval in obvestil:  -zaključni letniki         ponedeljek, 21. 5. 2018
                                                     -nezaključni letniki     petek, 22. 6. 2018

Razredne ure

Enkrat mesečno in pred redovalnimi konferencami ter po potrebi.

 

Roditeljski sestanki

 1. 9. 2017
 2. 1. 2018 ter po potrebi.

 

Skupne govorilne ure

Vsak 1. torek v mesecu ob 17.00, razen 1. torek v mesecu  februarju in juniju.

Tedenske dopoldanske govorilne ure bodo objavljene naknadno.

 

Počitnice

jesenske:         od ponedeljka, 30. 10. 2017, do petka, 3. 11. 2017

novoletne:      od ponedeljka, 25. 12. 2017, do torka, 2. 1. 2018

zimske:            od ponedeljka, 26. 2. 2018, do petka, 2. 3. 2018

prvomajske:    od petka, 27. 4. 2018 do srede, 2. 5. 2018

 

Prazniki med delovnimi tedni

2018:   četrtek, 8. 2.; ponedeljek, 2. 4.; petek, 27. 4.; torek, 1. 5.; sreda, 2. 5.

 

Menjava urnika

ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, 12. 1. 2018

 

Dan šole

petek, 18. 5. 2018

 

Informativna dneva

petek, 9. 2. 2018 in sobota, 10. 2. 2018

 

Maturantski ples

petek, 26. 1. 2018

 

Praktični pouk pri delodajalcih

 1. c, 2. c in 3. c od 31. 5. 2018 do 20. 6. 2018
 2. a, 2. b, 3. a, 3. b od 7. 6. 2018 do 20. 6. 2018 oz. po dogovoru v času počitnic
 3. d od 4. 9. 2017 do 12. 1. 2018
 4. d od 2. 10. 2017 do 27. 10. 2017
 5. b od 1. 9. 2017 do 12. 1. 2018 (en dan v tednu)

 

 

POKLICNA MATURA

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

pričetek v četrtek, 1. 2. 2018

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – ponedeljek, 5. 3. 2018

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PoM

rok oddaje seminarskih nalog – torek, 8. 5. 2018

pričetek PoM – torek, 29. 5. 2018;

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – petek, 6. 7. 2018;

priprava na poklicno maturo od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018.

 

JESENSKI IZPITNI ROK PoM

pričetek PoM – petek, 24. 8. 2018;

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – petek, 10. 9. 2018.

 

Dodatni maturitetni izpit za kandidate s PoM:

datum opredeljuje koledar splošne mature.

 

ZAKLJUČNI IZPIT

 

ZIMSKI IZPITNI ROK ZI:

pričetek ZI: slovenščina – pisno v petek, 9. 2. 2018.

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ZI:

pričetek ZI: ponedeljek, 4. 6. 2018, slovenščina – pisno.

 

JESENSKI IZPITNI ROK ZI

pričetek ZI: ponedeljek, 20. 8. 2018, slovenščina – pisno.

 

 

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI

Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov:      ponedeljek, 28. 5. 2018.

Popravni izpiti za poklicne programe – zaključni letnik: petek, 1. 6. 2018.

Pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA : petek, 29. 6. 2018.

Pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA: četrtek, 16. 8. 2018.