Šolski koledar

Ocenjevalna obdobja

  1. ocenjevalno obdobje: od ponedeljka, 3. 9. 2018, do torka, 15. 1. 2019
  2. ocenjevalno obdobje: od srede, 16. 1. 2019, do petka, 21. 6. 2019, oz. do odhoda na PUD-za

                                                    nezaključne letnike,

                                                    od torka, 16. 1. 2019, do ponedeljka, 20. 5. 2019 – za zaključne letnike    

 

Redovalne konference

  1. redovalna konferenca: sreda, 16. 1. 2019
  2. redovalna konferenca: petek, 17. 5. 2019 zaključni letniki

                                               četrtek, 20. 6. 2019                 nezaključni letniki

 

Delitev spričeval in obvestil:  -zaključni letniki         torek, 21. 5. 2019

       -nezaključni letniki     ponedeljek, 24. 6. 2019

Razredne ure

Enkrat mesečno in pred redovalnimi konferencami ter po potrebi.

 

Roditeljski sestanki

četrtek, 13. 9. 2018

torek, 5. 2. 2019   ter po potrebi.

 

Skupne govorilne ure

Vsak 1. torek v mesecu ob 17.00, razen 1. torek v mesecu  februarju in juniju.

Tedenske dopoldanske govorilne ure bodo objavljene naknadno.

 

Počitnice

jesenske:         od ponedeljka, 29. 10. 2018, do petka, 2. 11. 2018

novoletne:      od ponedeljka, 24. 12. 2018, do srede, 2. 1. 2019

zimske:            od ponedeljka, 18. 2. 2019, do petka, 22. 2. 2019

prvomajske:    od ponedeljka, 29. 4. 2019 do petka, 3. 5. 2019

 

Prazniki med delovnimi tedni

2019:   petek, 8. 2.; ponedeljek, 22. 4.; sreda, 1. 5.; četrtek, 2. 5.

 

Nadomeščanje pouka

  1. 9. 2018 za 24. 12. 2018, 11. 5. 2019 za 3. 5. 2019

 

Menjava urnika

ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, 21. 1. 2019

 

Dan šole

sobota, 11. 5. 2019

 

Informativna dneva

petek, 15. 2. 2019 in sobota, 16. 2. 2019

 

Maturantski ples

petek, 25. 1. 2019

 

Praktični pouk pri delodajalcih

G-1. c, G-2. c in G-3. b                        od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019

G-2. a, G-2. b, G-3. a                          od 7. 6. 2019 do 20. 6. 2019 oz. po dogovoru v času počitnic

G-3. c                                                  od 4. 9. 2018 do 11. 1. 2019

G-2. d                                                 od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018

 

POKLICNA MATURA

 

ZIMSKI IZPITNI ROK

pričetek v petek, 1. 2. 2019

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – ponedeljek, 4. 3. 2019

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PoM

rok oddaje seminarskih nalog – sreda, 8. 5. 2019

pričetek PoM – sreda, 29. 5. 2019;

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – petek, 5. 7. 2019;

priprava na poklicno maturo od 21. 5. 2019 do 24. 5. 2019.

 

JESENSKI IZPITNI ROK PoM

pričetek PoM – sobota, 24. 8. 2019;

seznanitev kandidatov z uspehom pri PoM – petek, 9. 9. 2019.

 

Dodatni maturitetni izpit za kandidate s PoM:

datum opredeljuje koledar splošne mature.

 

ZAKLJUČNI IZPIT

 

ZIMSKI IZPITNI ROK ZI: pričetek:        ponedeljek, 11. 2. 2019 (slovenščina – pisno);

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ZI:        pričetek: sreda, 5. 6. 2019 (slovenščina – pisno);

 

JESENSKI IZPITNI ROK ZI:                    pričetek: ponedeljek, 26. 8. 2019 (slovenščina – pisno).

 

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI

 

Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov:                  ponedeljek, 27. 5. 2019;

 

Popravni izpiti za poklicne programe – zaključni letnik:       sreda, 29. 5. 2019;

 

Pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA :                  ponedeljek, 1. 7. 2019;

 

Pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA:                               petek, 16. 8. 2019.