ŠOLSKO TEKMOVANJE V EKOZNANJU – EKOKVIZ 2017/2018

V sredo, 13. decembra 2017, je na naši potekalo šolsko tekmovanje v ekoznanju. Dijaki so poglabljali znanja s področij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti ter spoznavanja Alpskega sveta. Tekmovanja se je na nivoju srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) udeležilo skupno 142 dijakov.

V SSI programu so najboljše rezultate dosegle Larisa Krempuš Petek iz 1. b, Nika Guček iz 2. b in Gaja Žgank iz 4. a.

V SPI programu pa so bili najboljši Gašper Seme iz 1. c ter Tomas Šmuc Kroflič in Mike Koštomaj Bogataj, oba iz 2. c.

Vsem dijakom za izkazano znanje iskreno čestitamo, še posebej pa najboljšim, ki se bodo 3. februarja 2018 na Biotehniškem centru Naklo udeležili državnega tekmovanja.

 

Mentorici: Janja ČUVAN in Alenka LAH KALAN

Nazaj