UČNA POMOČ IZ MATEMATIKE IN ANGLEŠČINE

»Boljše preprečiti, kot pa lečiti!« pravi stari pregovor in v njem je zagotovo zrno resnice.

 

Na šoli izvajamo individualno učno pomoč ali pa pomoč v manjših skupinah za predmeta matematika in angleščina.

Učna pomoč pri teh dveh predmetih je namenjena dijakom, ki:

  • imajo negativne ocene pri teh predmetih;
  • so pozitivni, a si želijo izboljšati svoj učni uspeh oziroma ocene;
  • so bili dlje časa odsotni od pouka in težko sami nadoknadijo zamujeno snov;
  • imajo težave pri razumevanju posameznih vsebin učne snovi.

Učna pomoč lahko za posameznega dijaka poteka skozi celo šolsko leto, ali pa v določenem obdobju za premostitev primanjkljajev pri posameznih delih snovi.

 

Izvajanje učne pomoči poteka po dogovoru v dopoldanskem času od 7.10 do 14.35, vendar izven časa pouka in traja praviloma eno šolsko uro ali pa 30 minut, če je v terminu ure, ki je namenjena za malico.

 

Izvajalki učne pomoči sta:

  • za matematiko – Monja Drnovšek Senica, kabinet B-02, (1. nadstropje, B-etaža) drnovsek@sc-celje.si

 

 

 

Za dogovor o učni pomoči poiščite direktno izvajalki ali pa se oglasite pri svetovalni delavki Davorki Polić Jošt v kabinetu C-38 (2. nadstropje)

 

 

Svetovalna delavka

Davorka Polić Jošt

Nazaj