Učiteljski zbor

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ŠOLE ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

 

Ime in priimek

Poučuje

Razredništvo

Funkcija, mentorstvo, koordinatorstvo, dejavnosti

IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.

 

 

ravnateljica

MILAN ANDRIĆ, prof.

ZGO, SOC, DRU

1. d

vodja aktiva družboslovnih predmetov, IND, priprava na tekmovanje iz ZGO

EVA ARBANAS, prof.

ANJ, DRU

 

angleška bralna značka, projekt Skillco-Erasmus+, priprava na tekmovanje iz ANJ, IND

TANJA BARLE, univ. dipl. inž.

EIO, OAR, PKP,

TEH, PST, STA,OPR, TGR

1. a

priprava scen za prireditve, predstavitev na MOS, koordinatorica pri hiši NEVA, Mesec prostora,POM 2. izpitne enota, priprava in izvedba novega modula odprtega kurikula: arhitekturno risanje in oblikovanje, IND

BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik

PRA

 

promocija šole, MOS,  priprave na tekmovanje, IND, član Komisije za kakovost

SMILJAN ČUJEŽ, prof.

TRR, MAT, OPR,RAČ, JAZ

2. b

nadomeščanje ravnateljice, šolska kronika, sestava urnika, vodenje evidence, organizacija maturantskega plesa, član komisije za pritožbe, IND, priprava na tekmovanje iz MAT,

JANJA ČUVAN, prof.

KEM, KVO, MAO, ODP, ODV, OVT, VAO, LAB, OKV

3. b

vodja aktiva okoljevarstvenih predmetov, koordinatorica Ekošole, POM 2. izpitne enota, koordinacija izvajanja praktičnega pouka pri delodajalcih za 4. letnik programa okoljevarstveni tehnik, priprava na tekmovanje iz EKO znanja, sodelovanje v projektu STEM4youth, IND,predstavitev programa okoljevarstveni tehnik po sejmih in na OŠ, članica VS Amantes, IND

ALEŠ DOBNIK, univ. dipl. inž.

FIZ, FVO, NAR

 

tajnik za PoM in ZI, IND

SREČKO DRAKSLER, gr. delov.

PRA

 

vodja gradbenih delavnic, koordinator za praktični pouk pri delodajalcu (poklicni programi), promocija šole, promocija šole na MOS, priprave na tekmovanje, IND

BARBKA DVORŠEK, prof.

ŠVZ

 

šolska športna tekmovanja, vodja aktiva športne vzgoje na ŠC, IND

ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec.

GRD, PVG,

VAZ, ZAK, PRO, OIA, JAZ

2. d

urejanje spletne strani šole, organizator za praktično usposabljanje pri delodajalcih (okoljevarstveni tehnik), član Komisije za pritožbe, IND

IGOR ISTENIČ, prof.

ŠVZ

 

vodja aktiva ŠVZ, koordinator in mentor za šolska športna tekmovanja, IND

IGOR KASTELIC, dipl. inž.

ARCH, GME, LGI, OPR, OPŽ, RAČ, TES, LES

 

koordinator raziskovalnega dela, promocija šole po OŠ, projekt Skillco-Erasmus+,

POM 2. izpitne enota, priprava in izvedba novega modula odprtega kurikula lesena gradnja in izdelki, delo na CNC stroju, IND

ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž.

PRO, STA, UME, UPN, TRR, OKO

4. a

koordinatorica projektnih IND, priprava in izvedba novega modula odprtega kurikula urejanje prostora in urbanistično planiranje, vodja aktiva gradbeništva na Višji šoli

KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, dipl. inž.

ACAD, GRA, GRP,

MAO, OPR, TRR, JAZ

2. c

Autocad krožek, organizatorica za praktično usposabljanje pri delodajalcu (gradbeni tehnik), priprava na tekmovanje v Arhitekturnem risanju v Autocadu, delo na CNC stroju, IND

MOJCA KOSTANJŠEK, prof.

ANJ

4. b

vodja aktiva TJE, priprava na tekmovanje iz ANJ,IND, članica Komisije za kakovost, IND

JANEZ KRIČEJ, gr. teh.

PRA

 

promocija šole, MOS, tehniške delavnice, priprave na tekmovanje, priprava in izvedba novega modula odprtega kurikula lesena gradnja in izdelki, delo na CNC stroju

mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž.

GED

 

 

ALENKA LAH KALAN, prof.

MAT, NAR,

ODP, VAO,LAB

4. c

koordinatorica EKO šole, projekt Evropska vas, vodja glasbene skupine GO, priprava na tekmovanje iz MAT, priprava na tekmovanje iz EKO znanja,IND

ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž.

EIO, GEM, MAO, RIS,  TEH, ZID, NOG

3. c

IND, priprava in izvedba novega modula odprtega kurikula nizkoenergijska gradnja

NINA MARKOVIČ KORENT, prof.

SLO, JAZ

2. a

gledališka delavnica, vodenje prireditev, lektoriranje, stiki z mediji, IND, koordinatorica projekta Pozdrav ptic miru, mentorica dijakom pri nudenju pomoči organizatorjem namiznoteniških tekmovanj za športnike invalide

LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž.

INŽ, PTV, PUD

 

mentor dijaške skupnosti, projekt Skillco-Erasmus+, IND , POM 2. izpitne enota

LIDIJA PAJK, univ. dipl. inž.

 

 

dolgotrajna bolniška odsotnost

MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž.

ODV, OPR, STA, UME

3. a

vodja Komisije za kakovost, priprava scen ob prireditvah, IND

DUŠA POLAK, prof.

SLO

 

vodja aktiva SLO, koordinatorica UNESCO ASP-net, gledališki abonma, literarni krožek, IND

MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž.

GRA, KIP, OIP, PVG, ZID

1. c

svetovalec NPK,IND

SLAVICA VOLČANJŠEK, prof.

MAT

1. b

vodja aktiva MAT in FIZ, koordinatorica projekta Zdrava šola, priprava na tekmovanje iz MAT, IND

MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž.

GME, ODP

 

vodja strokovnega aktiva gradbeniških predmetov, članica Komisije za pritožbe, POM 2. izpitna enota, priprava na tekmovanje iz GME, IND