Učiteljski zbor

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ŠOLE ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

 

IME IN PRIIMEK
POUČUJE RAZREDNIŠTVO
IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.  ravnatelj  
MILAN ANDRIĆ, prof. ZGO, SOC, DRU 2. d
EVA ARBANAS, prof. ANJ  
TANJA BARLE, univ. dipl. inž. EIO, OPR, PKP, STA, TEP, JAZ 4. a
BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik PRA  
 SMILJAN ČUJEŽ, prof. TRR, MAT, OPR,RAČ 1. b
JANJA ČUVAN, prof. KEM, OKV, MAO, ODP, ODV, OVT, VAO,LAB 2. b
ALEŠ DOBNIK, univ. dipl. inž. FIZ, FVG, FVO, NAR  
SREČKO DRAKSLER, gr.delov. PRA  
BARBKA DVORŠEK, prof. ŠVZ  
ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž., spec. GEM, PUD, PVG, VAZ, ZAK,GRD,PRO 1. d
IGOR ISTENIČ, prof. ŠVZ  
IGOR KASTELIC, dipl. inž. ARH, GME, JAZ, OPR, OPŽ, RAČ, TEP,TES,GRD  
KLAVDIJA KOPŠE KALJUN ACD, LGI, MAO, GRD, GRP, OPR, TRR 1. c
ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž. PKT, PRO, PST, STA, TRR, UME 3. a
MOJCA KOSTANJŠEK, prof. ANJ 3. b
mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž. GED  
ALENKA LAH KALAN, prof. MAT, NAR, ODP,LAB,VAO 3. c
ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž. EIO, GEM, MAO, TEH, TGR, ZID 2. c
NINA MARKOVIČ KORENT, prof. SLO 1. a
JANEZ KRIČEJ, gr.teh PRA  
LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž. INŽ, PTV, RIS, MAT  
LIDIJA PAJK, univ. dipl. inž. ACAD, GME, GRA, GRP, MAO, OPR, TRR,JAZ  
MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž. ODV, OPR, PST, PUD, STA, TGR, UME 2. a
DUŠA POLAK, prof. SLO  
MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž. GRA, KIP, NAR, OIP, PVG, ZID,GEM 3. d
SLAVICA VOLČANJŠEK, prof. MAT, JAZ 4. b
MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl.inž. GME, ODP, GRD