Dijaki naše šole postavili visoke grede in kompostnik v celjskem vrtcu

Z dijaki G-3.b razreda, smo v okviru predmeta varovanje okolja pripravili projektno nalogo o pripravi visokih gred in umeščanju le- teh v okolje. Prav tako smo pripravili nalogo o pravilni sestavi kompostnika in kompostiranju. Ti dve nalogi smo v torek, 26. 4. 2016 tudi realizirali skupaj z otroki vrtca Tončke Čečeve iz Celja. Dijaki G-2.c so skupaj s profesorjem Janezom Kričejem pripravili ves material za postavitev visokih gred in kompostnika, dijaki G-3.b pa so pripravili predstavitev za otroke in pomagali pri postavitvi. Dijaki in otroci iz vrtca so odlično sodelovali, se pri tem veliko naučili in seveda tudi zabavali.

Skupaj z otroki iz vrtca smo preživeli lep dopoldan in sklenili, da bomo naše sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje.

Mentorica : Alenka Lah Kalan

Nazaj