Gostovanje naših dijakov v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah

Vsak človek ima enako sposobnost za solidarnost, sočutje in humanost, vendar vsak nima dovolj moči, da bi to razvil. Prepričani smo, da se solidarnost lahko razvije le v praksi. In tega se zavedamo tudi na naši šoli. Danes se na vseh nivojih srečujemo s številnimi oblikami sodelovanja med generacijami. Izmenjava mnenj in priložnost, da o tem govorimo in se učimo, sta neprecenljivi. Vse premalokrat se zavedamo, da je lahko uspešna le tista družba, ki bo znala povezati energijo in znanje mladih z izkušnjami in modrostjo starejše generacije. In srečanje naših dijakov s stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča nedvomno spada med pozitivne odzive na medgeneracijsko sodelovanje.

Danes, 8. marca, so dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje pod vodstvom profesoric Alenke Lah Kalan in Nine Markovič Korent obiskali stanovalce Doma dr. Jožeta Potrča v Poljčanah in jim s pestrim kulturnim program polepšali dopoldan.

Nazaj