Naši dijaki izjemno uspešni pri opravljanju 5. predmeta splošne mature

Dodatni predmet– 5. predmet na splošni maturi je opravljalo 19 dijakov. Maturo so delali iz matematike in angleščine.

Zelo smo veseli, da so bili vsi dijaki uspešni. Čestitke dijakom in tudi našim učiteljem. Dijakom, gradbenim tehnikom in okoljevarstvenim tehnikom, je s tem jim je omogočen vpis tudi na univerzitetni študije na različnih področjih.

 

Nazaj