Obisk Pokrajinskega muzeja

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE – četrtek, 21. 4. 2016

V Unescovih šolah je pomembna vrednota poznavanje in ohranjanje kulturne dediščine, zato bomo v četrtek, 21. aprila 2016,  v okviru IND obiskali Pokrajinski muzej Celje.

Dijaki se boste z učitelji spremljevalci zbrali ob 8.00 pred NARODNIM DOMOM CELJE.
Teme ogledov: ANTIKA (1. letnik), SREDNJI VEK (2. letnik), 18. in 19.  stoletje (3. letnik). 
Cena vstopnice je 4 evre.

Po ogledu lahko malicate v šoli ali pa malico pravočasno odjavite.

Razpored spremljevalcev in ogledov:

Spremljevalca: B. DVORŠEK, L. MILENKOVIČ

Oddelka: 1. a + 1. d

8.00–8.50: MESTO (ANTIKA)

8.50–9.40: ARHEOLOGIJA

9.40–10.30: CELEIA

Spremljevalec: I. ISTENIČ

Oddelek: 2. a

8.00–8.50: MESTO (SREDNJI VEK)

8.50–9.40: OROŽJE

9.40–10.30: GROFJE

Spremljevalca: D. POLAK, S. ČUJEŽ

Oddelka: 3. a + 3. c

8.00–8.50: MESTO (18.–19. STOLETJE)

8.50–9.40: ALMA

9.40–10.30: KUL. UMETNIŠKA ZBIRKA + STROP

 

 

 

Spremljevalka: M. KOSTANJŠEK

Oddelka: 1. b + 1. e

8.00–8.50: CELEIA

8.50–9.40: MESTO (ANTIKA)

9.40–10.30: ARHEOLOGIJA

Spremljevalka: S. VOLČANJŠEK

Oddelek: 2. b

8.00–8.50: GROFJE

8.50–9.40: MESTO (SREDNJI VEK)

9.40–10.30: OROŽJE

Spremljevalka: N. MARKOVIČ KORENT

Oddelek: 3. b

8.00–8.50: ALMA

8.50–9.40: KUL. UMETNIŠKA ZBIRKA + STROP

9.40–10.30: MESTO (18.–19. STOLETJE)

 

 

 

Spremljevalka: E. ARBANAS

Oddelek: 1. c

8.00–8.50: ARHEOLOGIJA

8.50–9.40: CELEIA

9.40–10.30: MESTO (ANTIKA)

Spremljevalca: M. ANDRIČ, B. CVELFER

Oddelka: 2. c + 2. d

8.00–8.50: OROŽJE

8.50–9.40: GROFJE

9.40–10.30: MESTO (SREDNJI VEK)

 

 

 

 

DIJAKI 1. LETNIKA: TEMA ANTIKA

DIJAKI 2. LETNIKA: TEMA SREDNJI VEK

DIJAKI 3. LETNIKA: TEMA 18. IN 19. STOLETJE

 

Nazaj