OBVESTILO

Dijaki oddelkov 3.a, 4.a in 4.b se bodo udeležili predavanja

 

v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani

 

v torek, 12. 2. 2019, od 9.40 do 11.30 v predavalnici E-14.

 

Dijaki imajo malico 2. šolsko uro.

Po predavanju se nadaljuje pouk po urniku.

 

Spremljevalci: M. Petriček, Z. Kit Goričan, L. Milenkovič

 

Temi predavanj:

 

O 2. tiru Divača – Koper (asist. dr. Darja Šemrov, univ. dipl. inž. grad.)

 

V prvem delu predstavitve bo podanih nekaj motivacijskih vprašanj glede transporta dobrin in kratka predstavitev vplivov različnih transportnih sredstev na okolje. Skozi pogovor/predstavitev bodo prikazane značilnosti in prednosti železniškega prometa ter podan odgovor na pogosto prisotno mnenje »prestavimo ves tovorni promet na železnice, pa ne bo zastojev na naših cestah«.

Drugi del predstavitve bo namenjen konkretnemu projektu gradnje 2. tira Divača-Koper, in sicer bodo predstavljeni vhodni podatki, ki jih je moral projektant upoštevati pri načrtovanju te proge (npr. vedno nove odločitve o številu tirov, izbira metode izvedbe predora, omejitve zaradi varovanja okolja, spremembe zaradi EU direktiv glede varnosti v železniških predorih), ter izzivi, s katerimi se bodo gradbeniki srečevali pri izvedbi projekta. Skozi predstavitev bo prikazana pestrost možnosti delovanja gradbenega inženirja (odločevalec, projektant, izvajalec, nadzor).

 

Projekt druge cevi predora Karavanke (Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad., vodja timov Predori in geotehnika ter Geologija in hidrogeologija)

 

Od začetka uporabe prve cevi predora Karavanke je minilo dobrih 25 let. Količina prometa in sodobne zahteve glede prometne varnosti narekujejo gradnjo druge, vzporedne cevi. V 25 letih smo se o gradnji predorov naučili veliko novega, del naukov nam je dalo tudi opazovanje obnašanja prve predorske cevi predora Karavanke. Tudi tehnologije projektiranja in gradnje ponujajo nove možnosti. Zato bo druga cev istega predora povsem druga zgodba.

 

                                                                                                                                                                   Irena Posavec

                                                                                                                                                                   ravnateljica               

Nazaj