OBVESTILO – med počitnicami

Uradne ure med počitnicami bodo vsak torek in četrtek od 9. do 11. ure, razen od 17. 7. do 31. 7. 2017.

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2017/2018 se izdajajosamo dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik. Potrdila o vpisu bodo dobili v dežurnem tajništvu ob predložitvi letnega spričevala in osebnega dokumenta.

Letna spričevala ( v kolikor ga še kdo ni ) je možno dvigniti od 18. 8. dalje pri razrednikih.

Pričetek pouka je v petek, 1. 9., za 1. letnike ob 8. uri, za vse ostale letnike pa ob 8.45.

Nazaj