OKROŽNICA ŠT. 8

V četrtek, 16. novembra 2017, si boste dijaki 1. a, 1. b, 2. a in 2. b ob mednarodnem dnevu strpnosti v Mestnem kinu Metropol ogledali dramo Slava bolgarskih režiserjev Kristine Grozeve in Petra Valchanova.

Filmska predstava se začne ob 8. uri; dijaki in učitelji spremljevalci se pred Metropolom zberejo ob 7.50 in preverijo prisotnost.

Cena vstopnice je 3 evre in dvajset centov. Razredni blagajniki naj denar s podpisanim seznamom oddajo razrednikom v sredo, 15. novembra 2017.

 

S poukom boste pričeli ob 10.30.

Nazaj