Predstavitev Kriznega centra za mlade (KCM) (JAZ IN SVET)

Datum:            četrtek, 10. 1. 2019

Lokacija:          Krizni center za mlade, Ipavčeva ulica 8, CELJE  

 

Razred

Čas

Učitelj

G2d

9.40-10.25

Andrej Hrastnik

G2c

10.30-11.15

Klavdija Kopše Kaljun

G2b

11.20-12.05

Smiljan Čujež

G2a

12.10-12.55

Nina Markovič Korent

 

Krizni center za mlade Celje je organizacijska enota CENTRA ZA SOCIALNO DELO Celje in je pričel s svojim delovanjem decembra leta 1998. Je regijsko organiziran center, ki pokriva 8 upravnih enot: Celje, Žalec, Velenje, Mozirje, Laško, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku, bodisi zaradi nevzdržnih razmer doma (trpinčenje, zlorabe, alkohol), zaradi upora staršem iz različnih razlogov, zavrnitve s strani staršev, težav v šoli, osebne in čustvene prizadetosti, stisk ob razmišljanju o samostojnosti ipd. Tu imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za reševanje stiske in tudi možnost ter pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev.
V KCM lahko pride otrok oz. mladostnik sam ali po nasvetu in usmeritvi druge osebe (svetovalne službe, socialnega delavca na CSD idr.). V KCM lahko ostane največ 21 dni.

 

 

Svetovalna služba                                                                                                             Ravnateljica

Davorka Polić Jošt                                                                                                             Irena Posavec

Nazaj