Prejeli 3. nagrado v projektu Mladi v svetu energije

Letošnje šolsko leto smo sodelovali na vseslovenskem šolskem nagradnem natečaju o energiji – Mladi v svetu energije, ki je potekal v sodelovanju s programom Ekošola.

Namen projekta je povečati energetsko pismenost in ozaveščati dijake, učitelje, profesorje oziroma mentorje slovenskih osnovnih in srednjih šol o pomenu energije in različnih virih energije s poudarkom na trajnostnih virih, o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije in o prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. V projektu so sodelovale osnovne in srednje šole, šolski centri ter dijaški domovi.

Strokovna žirija v sestavi predstavnikov podjetja GEN energija je med 55 prijavami in 423 različnimi izdelki iz vse Slovenije izbrala 14 najboljših projektov v štirih starostnih kategorijah. V kategoriji raziskovalci je bila med nagrajenimi šolami tudi naša. Pod mentorstvom Janje Čuvan so dijakinje 3. b, Anamari Šeško, Katarina Kramžar, Nika Guček in Urša Adamič, izdelale video in foto izdelke pod naslovom GEN energija poskrbi, da je nizkoogljično res odlično! in prejele 3. nagrado.

Zaključna prireditev, na kateri so razglasili zmagovalce letošnjega natečaja, je potekala 6. junija v prostorih informacijskega središča GEN v Krškem. Nagrajenci so si ob tej priložnosti vodeno ogledali interaktivni center Svet energije in eksperimentalnico.

Nazaj