PROSTORSKA INŠTALACIJA

Avtorica projekta je Tanja Barle.

Inštalacijo so izdelali dijaki po mentorstvom Srečka Drakslerja, Janeza Kričeja in Boštjana Cvelferja.

Nevenka Poteko se je trudila s pridobivanjem Cankarjevih del oz. knjig.

Ogledate si lahko nekaj fotografij zahtevne izdelave v naših delavnicah.

 

Nazaj