Terenske vaje okoljevarstvenikov na Šmartinskem jezeru

V petek, 20. 10. 2017, so dijaki 3. c razreda pod mentorstvom Janje Čuvan in Alenke Lah Kalan na Šmartinskem jezeru opravljali terenske vaje v okviru strokovnega modula Gospodarjenje z vodami.

Vodno okolje so analizirali s fizikalnega in kemijskega stališča. Vzorce vode so vzeli na različnih krajih ob jezeru in jim določili fizikalne parametre (temperaturo, motnost, barvo, vonj, električno prevodnost) in kemijske (pH, trdoto vode, suspendirane snovi, raztopljeni kisik, vsebnost ionov soli, kot so: Cl, Fe2+/3+, NO3, PO43-, NH4+). Za delo na terenu so uporabili hitre teste in posebne prenosne vmesnike Vernier, na katere lahko priključimo različne merilnike za merjenje posameznih parametrov. Le-ti so za tako delo zelo priročni. Uporabljamo jih tudi pri šolskem delu.

Terenske vaje smo zaključili z mislijo, da je Šmartinsko jezero življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam, je prostor za rekreacijo in sprostitev ter ne nazadnje tudi učilnica v naravi.

 

Nazaj