Tilen uspešen na zagovoru raziskovalnih nalog Mladi za Celje

V torek, 4. aprila 2017, so na Šolskem centru Celje potekali javni zagovori raziskovalnih nalog projekta Mladi za Celje. Naša šola je letos sodelovala z nalogo na področju ekologije. Mladi raziskovalec, Tilen Pinter iz 4. b razreda iz programa okoljevarstveni tehnik, je pod mentorstvom Janje Čuvan pripravil nalogo z naslovom Vpliv prometa z emisijami trdnih delcev PM10 in PM2,5 na ozračje parkirnih hiš. Komisijo je prepričal z aktualno temo glede naraščanja onesnaženosti v mestu, veliko vložene energije in lastnega eksperimentalnega dela. To je pokazal tudi v suverenem in kritičnem nastopu.

Raziskovalna naloga je bila uvrščena v I. skupino, za kar Tilnu Pinterju, in njegovi mentorici, Janji Čuvan, iskreno čestitamo.

 

Nazaj