Urnik pouka za petek, 10. 2. 2017

Odd.

Učilnica

0. ura

1. ura

2. ura

3. ura

4. ura

5. ura

1. a

C-22

 

/

 

MAT

MAT

SJK

SJK

STA

1. b

C-34

 

/

 

ANJ

ANJ

ZGO

ZGO

FIZ

1. c

Pouk prakse oz. predstavitev na informativnem dnevu

1. d

Ostanejo doma – ure nadomestijo v okviru praktičnega pouka

2. a

C-35

/

ANJ

ANJ

GME

GME

SJK

2. b

C-23

 

/

 

FIZ

FIZ

ANJ

NEJ

ZGO

2. c

C-36

 

/

 

SJK

SJK

FVO

FVO

MAO

2. d

Pouk prakse v A-25,

2. e

Zaključni letnik – nimajo pouka

3. a

C-26

 

GEOD

 

 

GEOD

 

 

GEOD

 

KIP

KIP

MAT

3. b

C-30

 

/

 

OIP

OIP

PRO

PRO

PRO

3. c

Zaključni letnik – nimajo pouka

4. a

Zaključni letnik – nimajo pouka

4. b

Zaključni letnik – nimajo pouka

 

Malica bo za vse oddelke od 9.15 do 9.35.

Nazaj