Urnik pouka za petek, 15. 2. 2019

INFORMATIVNI DAN

Urnik pouka za petek, 15. 2. 2019

 

Odd.

Učilnica

0. ura

7.10–7.55

1. ura

8.00–9.05

2. ura

9.05–9.35

3. ura

9.40–10.25

4. ura

10.30–11.15

5. ura

11.20–12.05

6. ura

12.10–13.00

1. a

C-36

 

 

FIZ

MALICA

SLO

SLO

ZGO

ANJ

1. b

C-22

 

 

ANJ

FIZ

ZGO

SLO

MAO

2. a

C-26

 

 

GME

GME

GME

STA

FIZ

2. b

C-23

 

 

SLO

ANJ

FVO

MAO

SLO

   3.a

C-35

 

GED

 

 

GED

 

ARCH

ARCH

       KIP

KIP

3. b

C-30

 

 

PRO

PRO

PRO

ZAK

ANJ

  

Dijaki oddelkov 1.c in 2.c v celoti sodelujejo na informativnem dnevu.

 

Dijaki zaključnih letnikov 4.a, 4.b, 4.c, 3.c, 2.d imajo prosto za udeležbo na informativnih dnevih.

 

Dijaki oddelka 1.d nimajo pouka.

 

Nazaj