Zdrav dih za navdih

V soboto, 12. maja, se je na Srednji zdravstveni šoli v Celju zaključilo že 19. mladinsko tekmovanje z naslovom Zdrav dih za navdih. Temi letošnjega tekmovanja sta bili Kako spoznamo, preprečujemo in zdravimo alergijo ter Pasivno kajenje. Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in prispevali k ozaveščanju o škodljivih posledicah odvisnosti od tobaka.

Tekmovanja so se pod mentorstvom profesorice Nine Markovič Korent udeležili tudi dijaki naše šole Eva Gradišnik in Nika Romšak iz 2. a, Urban Prislan iz 3. a ter Eva Tihole, Maja Rehar in Timi Drobinc iz 4. b. Timi Drobinc je za pesem Pasivno kajenje prejel bronasto trstiko, Eva Gradišnik pa je z raziskovalno nalogo Kako spoznamo, preprečujemo in zdravimo alergijo osvojila zlato trstiko.

 

 Nina Markovič Korent

 

Nazaj