Skupnost dijakov Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja bo v šolskem letu 2022/2023 opravila naslednje naloge:

  • Na prvem sestanku dijaške skupnosti bomo izvolili vodstvo in predsednika dijaške skupnosti.
  • Poskrbeli bomo za pridobitev novih dijaških izkaznic in za opremljenost starih z novimi nalepkami.
  • Sprejeli bomo statut dela dijaške skupnosti.
  • Prispevki in objave v vitrini dijaške skupnosti bodo vse leto seznanjali dijake z novostmi v dijaškem svetu in na šoli.
  • Tradicionalno bomo pripravili prireditev ob 1. decembru, dnevu boja proti aidsu.
  • Obiskali naj bi nas predstavniki MCC-ja in nam predstavili dejavnost centra.
  • Organizirali bomo kostanjev piknik.
  • V času pusta bomo organizirali kratko druženje v maskah in izbrali tri najbolj izvirne.
  • Ob koncu pouka bomo za zaključne letnike organizirali predajo ključa pred gradbenimi delavnicami.
  • Upoštevali bomo predloge in želje dijakov, organizirali ekskurzije, izlete in obiske športnih tekmovanj.

 

Mentor dijaške skupnosti Klavdija Kopše Kaljun.

Skip to content