Aleš Bedek Izobraževalni program: gradbeni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2010
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirani inženir gradbeništva (VS)
Zaposlen na delovnem mestu: vodja projektov v podjetju Peor, gradbeno podjetje Celje, d. o. o.
David Antolinc Izobraževalni program: gradbeni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2002
Najvišja pridobljena izobrazba: doktor tehničnih znanosti
Zaposlen na delovnem mestu: asistent z doktoratom, raziskovalec na Katedri za preizkušanje materialov in konstrukcij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (Univerza v Ljubljani)
Gaja Žgank Izobraževalni program: gradbena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018
Najvišja pridobljena izobrazba: gradbena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani (enovit magistrski študij 2. stopnje, smer arhitektura)
Tomaž Žula
Izobraževalni program: gradbeni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 1999
Najvišja pridobljena izobrazba: doktor znanosti
Zaposlen na delovnem mestu: Visokošolski učitelj (docent) na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru (FGPA, UM)
Skip to content