Dijake, ki želijo zamenjati izobraževalni program in se ponovno vpisati v 1. letnik obveščam, da lahko prijavo za vpis oddajo do 16. 5. 2024, vendar le na šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki Davorki Polić Jošt, kabinet C-38 ali na telefon 03 428 58 37

 

Skip to content