VIDEO PREDSTAVITEV ŠOLE IN PROGRAMOV

NAŠI NAČRTI ZA PRIHODNJE LETO

 

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Gradbeni tehnik vodi poslovno in delovno dokumentacijo na gradbišču,  projektira gradbene elemente, konstrukcije in objekte ob upoštevanju lastnosti gradbenih proizvodov, dimenzionira enostavne gradbene elemente in konstrukcije, pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za gradbene objekte, vodi posamezna dela in delovne skupine na gradbišču in v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov, sodeluje pri izvajanju obnove stavbne dediščine ter izvaja osnovne geodetske meritve.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

AUTOCAD - PROGRAM ZA RISANJE

GOSPODARJENJE S PROSTOROM
 
PROJEKTIRANJE S PROGRAMOM ARCHICAD

 
STAVBARSTVO

 
GRADBENA MEHANIKA

O GRADNJI - BIVŠI DIJAK BOŠTJAN MATUL, arh.

Program okoljevarstveni tehnik zajema obsežne strokovne module, kjer se dijaki učijo konkretnih znanj z vajami v laboratoriju in na terenu. Spoznavajo področja gospodarjenja z vodami, zrakom, tlemi, odpadki in prostorom. Naučijo se, s katerimi tehnološkimi procesi, ki so del okoljevarstvenih tehnologij, lahko zmanjšamo onesnaževanje okolja ali saniramo že onesnaženo okolje. Znanja obogatijo s spoznavanjem okoljevarstvene zakonodaje, ki je usklajena s predpisi EU.

Med najresnejšimi okoljskimi vprašanji so:

  • pomanjkanje in onesnaženost voda,
  • izčrpavanje naravnih virov,
  • raba energije,
  • povečevanje količine odpadkov,
  • neustrezna raba tal,
  • onesnaženost zraka,
  • podnebne spremembe.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

 

INFO ODDAJA O PROGRAMU OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

ZNANJA S PODROČJA OKOLJEVARSTVA

LABORATORIJSKA TEHNIKA

GOSPODARJENJE S PROSTOROM

POUK NA TERENU

PRAKTIČNI POUK

PROJEKTNO DELO PRI VARSTVU OKOLJA IN NAGRADE DIJAKOV

VLOG DIJAKOV

ANJA IN TILEN - SPOMINI NA ŠOLO

Izvajalec suhomontažne gradnje se ukvarja z zaključnimi suhomontažnimi deli v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov. Pri svojem delu uporablja mavčne plošče s številnimi elementi. Montaža je hitra in izpolnjuje najvišje zahteve modernih bivalnih in drugih prostorov. Nizka teža gradbenih materialov nosilnih konstrukcij dodatno ne obremenjuje. Izvajalec je usposobljen tudi za izvajanje del pri gradnji lesenih in montažnih zgradb.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov. 

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - NEPOGREŠLJIV PRI SODOBNI GRADNJI

GRADNJA NEVE

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

Delovna področja pečarja vključujejo: pripravo pečnic, izdelavo, postavitev in vzdrževanje kaminske peči na drva ali pelete, lončene peči, akumulacijskega kamina, izdelavo krušnih peči in štedilnikov. Pomembno delovno področje za pečarje je tudi restavratorstvo. Pečar mora ob novogradnji peči poznati arhitekturni načrt, tehnično dokumentacijo in razvod dimovodov, da zagotovi varno in učinkovito ogrevanje.

Polagalec keramičnih ploščic lepi plošče različnih velikosti in materialov na stene, tla, različne elemente in konstrukcije. Za kakovostno opravljeno delo upošteva standarde svoje stroke in navodila izdelovalcev ploščic in drugih materialov.

Nikakor ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

POKLIC PPKO ZDRUŽUJE OBRT IN UMETNOST

 
PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG - PREDSTAVITEV DELA

GRADNJA NEVE

 
GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 

Tesar sodeluje pri gradnji vseh objektov. Načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije,  izdeluje opaže za betonske elemente, lesene gradbene odre in ploščadi. Pri gradbenem delu tesno sodeluje z zidarji, s krovci, kleparji in z drugimi poklici na gradbišču. Tesar načrtuje in izdeluje tudi različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Je nepogrešljiv pri leseni in montažni gradnji.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

TESAR - VEDNO ISKAN.

 
GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 
GRADNJA NEVE

 
TESARJI IZDELALI KONSTRUKCIJO

 

Zidarska dela spadajo med osnovna gradbeno izvajalska dela, ki jih zidarji opravljajo na prostem na gradbišču ali v obratu za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih elementov. Zidarjevo strokovno delo je na avtocesti, pri prihodu v naselje, na ulici ali v zgradbi. Gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore. Zna ometati zidove znotraj zgradbe in zunaj nje, polaga tlake in izdeluje jaške. Sodeluje pri gradnji temeljev globoko v gradbeni jami ali na dnu rečnih korit, kjer betonira temelje in jez nove hidroelektrarne. Zidarjevo delo se prepleta z delom drugih strokovnjakov in nemalokrat opravi tudi enostavna železokrivska ali tesarska dela.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GRADNJA NEVE

ZIDAR - POKLIC PRETEKLOSTI, SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

POKLICI, BREZ KATERIH NE MOREMO

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

Pomočnik pri tehnologiji gradnje izvaja enostavna gradbena in zaključna dela. Sodeluje pri izvajanju tesarskih del, upravlja s stroji lahke gradbene mehanizacije za delo in transport ter izvaja manj zahtevna rušilna dela z orodji in s stroji lahke gradbene mehanizacije, zida z vsemi vrstami zidakov in blokov, izdeluje omete in polaga keramične ploščice.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GRADNJA NEVE

DIJAKI POMAGALI IZDELATI KONSTRUKCIJO

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 

 

 

OBOGATITEV POUKA

 

TEKMOVANJA, JAZ IN SVET, INTERESNE DEJAVNOSTI, NEVA

TEKMOVANJA V ZNANJU

 

GRADBENIJADA

 
ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

AUTOCAD KROŽEK

 
PEVSKI ZBOR

 

Izvedba projekta gradnje vzorčnega objekta je bila večletna želja naše šole. Za izvedbo ideje in projekta smo potrebovali partnerja, podjetje z dolgoročno vizijo, ki se zaveda, da je vsaka gradnja zelo odvisna od dobro izobraženih kadrov. Zelo smo veseli, da je k sodelovanju pristopilo podjetje Lumar z načrti njihovega sistema gradnje in donacijo nosilne konstrukcije. Skozi potek gradnje smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom projekta: postaviti učni objekt novih materialov in tehnologij, z dijaki spoznavati in izvajati dela na pravem objektu, izvesti inovativno sodelovanje z gospodarstvom ter postaviti promocijskih objekt šole. V NEVI imamo pouk, projektno delo; nekajkrat je bila v njej tudi »soba pobega«.

 

PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU

Prostovoljske projekte za javno dobro na šoli izvajamo že veliko let.

Naš prvi veliki projekt je bil prenova pogorele hiše našega dijaka. Material za izvedbo projektov nam donirajo podjetja. Večino načrtov za izvedbo del pripravijo dijaki programa gradbeni tehnik. Vsa dela pa dijaki vseh poklicnih programov. Nato smo obnovili kulturno zgodovinsko zaščiteno hišo Alme Karlin, položili keramiko v Kajak kanu klubu v Celju in obnovili vrt Kriznega centra. Trenutno obnavljamo hišico za goste pri hiši Alme Karlin.

OBNOVA ZADNJEGA DOMOVANJA ALME KARLIN

OBNOVA VRTA KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE V CELJU

 
ALMA V PEČOVNIKU - HIŠICA ZA GOSTE

Ob praznikih Mestne občine Celje se šola predstavlja s prostorskimi inštalacijami. Avtorica inštalacij je naša učiteljica, arhitektka Tanja Barle, realizirajo jo, v okviru praktičnega pouka, dijaki poklicnih programov izobraževanja, bodoči: tesarji, izvajalci suhomontažne gradnje, pečarji-polagalci keramičnih oblog, zidarji in pomočniki pri tehnologiji gradnje.

STO KLAFTER DEBEL, STO KLAFTER VISOK

GOZD LJUDI V SVETU DREVES

HIŠE HODIJO

OŽIVITEV GLASBENEGA PAVILJONA IN VODOMETA

VISOKO VIDIM VEČ

 

 

KARIERNE ZGODBE NAŠIH BIVŠIH DIJAKOV IN NJIHOVI SPOMINI NA SREDNJO ŠOLO

Anamari Šeško Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2020
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka 3. letnika VS-programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede; v podjetju Komunala Kranj bom opravljala strokovno prakso
Anita Očko Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2022
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka univerzitetnega programa fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Grega Arzenšek Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2016
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik, kmalu bom postal inženir varstva okolja in komunale
Zaposlen na delovnem mestu: komerciala/distribucija v podjetju Agrocenter Šempeter, d. o. o.
Lea Šturbej Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana inženirka okoljskega gradbeništva (UN)
Zaposlena na delovnem mestu: trenutno še nezaposlena, sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Lucija Klavž Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2013
Najvišja pridobljena izobrazba: dipl. inž. ekološkega kmetijstva
Zaposlena na delovnem mestu: na kmetiji Klavževa domačija (kmečko zavarovanje)
Lucija Roškarič Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana ekonomistka
Zaposlen na delovnem mestu: strokovna vodja šole vožnje v podjetju L MARK, d. o. o.
Maja Rehar Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana ekonomistka, certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja
Zaposlena na delovnem mestu: študentka magistrskega študija Podjetništvo in inoviranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
Marko Burger Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2015
Najvišja pridobljena izobrazba: dipl. inž. gozdarstva
Zaposlen na delovnem mestu: vodja gozdne proizvodnje v podjetju Metropolitana, d. o. o.
Nejc Perdih Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2022
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: študent
Nejc Šertl Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: tehnolog kakovosti v podjetju Aplast, d. o. o.
Nika Guček Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2020
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Rok Krajšek Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: komercialist v podjetju Zagožen, d. o. o.
Tajda Glamočak Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2015
Najvišja pridobljena izobrazba: magistrica inženirka tehnologije polimerov
Zaposlena na delovnem mestu: raziskovalka v podjetju Plastika Skaza, d. o. o.

 

 

 

Skip to content