želiš prispevati k trajnostnemu načinu gradnje, oblikovanju in urejanju okolja?

Sodobno, odgovorno in strokovno oblikovati naše bivalno okolje?

Biti v življenju ustvarjalen?

 

Vse to smo zajeli v novih vsebinah v izobraževalnem programu gradbeni tehnik:

Gradbeništvo je ena od temeljnih gospodarskih panog. Vse dejavnosti v gradbeništvu (prostorsko načrtovanje, projektiranje in oblikovanje, gradnja, sanacije …) so gonilo razvoja in odraz družbenega standarda.
Naša šola odgovorno spremlja vse spremembe v gradbeništvu, gospodarstvu in družbi, zato vpeljujemo v učni program nove strokovne module, s katerimi želimo slediti ciljem trajnostnega razvoja:

  • kreativno urejati in OBLIKOVATI bivalno okolje in prostor.
  • s premišljenimi URBANISTIČNIMI POSEGI zavarovati naše največje bogastvo – OKOLJE IN PROSTOR za sedanje in prihodnje generacije;
  • graditi stanovanjske in javne objekte le kot NIZKOENERGIJSKE OBJEKTE;
  • graditi LESENE HIŠE, izdelovati IZDELKE IZ LESA – iz materiala, ki je edini naravno obnovljiv; 
  • graditi manj, racionalno uporabljati prostor, zgrajene objekte pa SANIRATI IN REKONSTRUIRATI v skladu s funkcionalnimi potrebami in z ohranjanjem kulturne dediščine;

Skip to content