V okviru UNESCO-mreže šol v Sloveniji ima naša šola status članice kandidatke. Na naši šoli želimo uresničevati unesco poslanstvo, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCO – želimo prispevati k miru in varnosti med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi in k uresničevanju spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta. Trudili se bomo uravnoteženo razvijati vse štiri ključne stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj ter skrbeli za spodbujanje kvalitetnega izobraževanja. V svoje delo bomo vključevali vsebine iz štirih obveznih tem UNESCO ASP-mreže: svetovni problemi in vloga sistem OZN pri reševanju, izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje. Unescove teme bomo vpletli tudi v redne učne. Skrbeli bomo tudi za kvalitetno sodelovanje na vseh ravneh (med mladimi, učitelji, starši, s podjetji, partnersko šolo, z institucijami v domačem okolju …).

 

V okviru mednarodnega desetletja približevanja kultur bomo z dijaki prvih, drugih in tretjih letnikih štiriletnih programov izpeljali pilotni projekt. Poleg tega bodo dijaki vključeni v različne druge projekte. Sodelovali bomo v nacionalnih projektih slovenske UNESCO-mreže: Učenec poučuje, Jezero je – jezera ni, Voda – kaj mi pomeni, Ex tempore: Kulturna dediščina domačega kraja, Jezik – kultura in tradicija, Menjaj branje in sanje, Dan človekovih pravic, Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost, S čebelo – za čebelo 2016. Sodelovali bomo tudi v mednarodnem projektu ENO tree planting eventter in mednarodnih projektih Unesco ASP-mreže: Pletemo niti mreže, Meja, Unesco ASP-tek mladih.

 

Obeležili bomo mednarodne dneve: svetovni dan miru, svetovni dan učiteljev, mednarodni dan strpnosti, mednarodni dan boja proti AIDSU, dan človekovih pravic, mednarodni dan maternega jezika, svetovni dan gledališča, svetovni dan poezije, svetovni dan vode, svetovni dan Zemlje, svetovni dan knjige in založništva, mednarodni dan muzejev, svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

 

Na šoli bomo razvijali humanitarno delo v šolskem in širšem okolju (krvodajalska akcija, novoletni bazar na šoli in izven nje, obisk šolske gledališke skupine v domovih starejših občanov na Celjskem, prostovoljstvo na šoli in izven nje, npr. učna pomoč sošolcem, sodelovanje na športnem tekmovanju invalidov v Laškem …).

 

Udeležili se bomo izobraževanja v organizaciji UNESCO-mreže, oddajali bomo smernice in poročila nacionalni koordinatorici in vodji središča ter se aktivno vključevali v delo središča in celotne slovenske UNESCO ASP-mreže.

 

Koordinatorica UNESCO ASP-mreže na naši šoli Duša Polak.

Skip to content