Anamari Šeško Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2020
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka 3. letnika VS-programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede; v podjetju Komunala Kranj bom opravljala strokovno prakso
Anita Očko Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2022
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka univerzitetnega programa fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Grega Arzenšek Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2016
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik, kmalu bom postal inženir varstva okolja in komunale
Zaposlen na delovnem mestu: komerciala/distribucija v podjetju Agrocenter Šempeter, d. o. o.
Lea Šturbej Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana inženirka okoljskega gradbeništva (UN)
Zaposlena na delovnem mestu: trenutno še nezaposlena, sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, smer Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Lucija Klavž Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2013
Najvišja pridobljena izobrazba: dipl. inž. ekološkega kmetijstva
Zaposlena na delovnem mestu: na kmetiji Klavževa domačija (kmečko zavarovanje)
Lucija Roškarič Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana ekonomistka
Zaposlen na delovnem mestu: strokovna vodja šole vožnje v podjetju L MARK, d. o. o.
Maja Rehar Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2018
Najvišja pridobljena izobrazba: diplomirana ekonomistka, certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja
Zaposlena na delovnem mestu: študentka magistrskega študija Podjetništvo in inoviranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru
Marko Burger Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2015
Najvišja pridobljena izobrazba: dipl. inž. gozdarstva
Zaposlen na delovnem mestu: vodja gozdne proizvodnje v podjetju Metropolitana, d. o. o.
Nejc Perdih Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2022
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: študent
Nejc Šertl Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: tehnolog kakovosti v podjetju Aplast, d. o. o.
Nika Guček Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2020
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstvena tehnica
Zaposlena na delovnem mestu: študentka na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Rok Krajšek Izobraževalni program: okoljevarstveni tehnik
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2012
Najvišja pridobljena izobrazba: okoljevarstveni tehnik
Zaposlen na delovnem mestu: komercialist v podjetju Zagožen, d. o. o.
Tajda Glamočak
Izobraževalni program: okoljevarstvena tehnica
Leto zaključka izobraževanja na SŠ GVO: 2015
Najvišja pridobljena izobrazba: magistrica inženirka tehnologije polimerov
Zaposlena na delovnem mestu: raziskovalka v podjetju Plastika Skaza, d. o. o.

 

 

 

Skip to content