Informacije o obsegu vpisa, vpisnih pogojih in pomembnih datumi vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022. Objavljen je na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

 

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

Srednje strokovno in tehnično izobraževanje (SSI)

4 leta

Gradbeni tehnik

56

Okoljevarstveni tehnik

28

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

3 leta

Izvajalec suhomont. gradnje

Pečar-polagalec keram. oblog

26

26

Tesar

26

Zidar

26

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

2 leti

Pomočnik pri tehnolog. gradnje

16

 

PRIJAVA

 • Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.
 • Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).
 • Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

STANJE PRIJAV

 • MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
 • Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.
 • Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.
 • Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, vas bomo pred koncem roka za prenos prijav obvestili, da v šolskem letu 2021/2022 po tem programu ne bomo organizirali izobraževanja.

OBVESTILO O VPISU

 • Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

OMEJITEV VPISA

 • MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.
 • Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
 • Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:
  • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
  • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

VPIS

 • O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.
 • Če omejitve ne bo, boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov tudi vpisani.
 • V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med junijem in 21. julijem 2021. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

Kandidati s posebnimi potrebami

 • Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.
Skip to content