VIDEO PREDSTAVITEV ŠOLE IN PROGRAMOV

NAŠI NAČRTI ZA PRIHODNJE LETO

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 

Gradbeni tehnik vodi poslovno in delovno dokumentacijo na gradbišču,  projektira gradbene elemente, konstrukcije in objekte ob upoštevanju lastnosti gradbenih proizvodov, dimenzionira enostavne gradbene elemente in konstrukcije, pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za gradbene objekte, vodi posamezna dela in delovne skupine na gradbišču in v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov, sodeluje pri izvajanju obnove stavbne dediščine ter izvaja osnovne geodetske meritve.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

AUTOCAD - PROGRAM ZA RISANJE

GOSPODARJENJE S PROSTOROM

PROJEKTIRANJE S PROGRAMOM ARCHICAD

STAVBARSTVO

GRADBENA MEHANIKA

O GRADNJI - BIVŠI DIJAK BOŠTJAN MATUL, arh.

Program okoljevarstveni tehnik zajema obsežne strokovne module, kjer se dijaki učijo konkretnih znanj z vajami v laboratoriju in na terenu. Spoznavajo področja gospodarjenja z vodami, zrakom, tlemi, odpadki in prostorom. Naučijo se, s katerimi tehnološkimi procesi, ki so del okoljevarstvenih tehnologij, lahko zmanjšamo onesnaževanje okolja ali saniramo že onesnaženo okolje. Znanja obogatijo s spoznavanjem okoljevarstvene zakonodaje, ki je usklajena s predpisi EU.

Med najresnejšimi okoljskimi vprašanji so:

 • pomanjkanje in onesnaženost voda,
 • izčrpavanje naravnih virov,
 • raba energije,
 • povečevanje količine odpadkov,
 • neustrezna raba tal,
 • onesnaženost zraka,
 • podnebne spremembe.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

VARSTVO OKOLJA

LABORATORIJSKA TEHNIKA

GOSPODARJENJE S PROSTOROM

POUK NA TERENU

PRAKTIČNI POUK

PROJEKTNO DELO PRI VARSTVU OKOLJA IN NAGRADE DIJAKOV ANJA IN TILEN - SPOMINI NA ŠOLO

VLOG DIJAKOV

 

Izvajalec suhomontažne gradnje se ukvarja z zaključnimi suhomontažnimi deli v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov. Pri svojem delu uporablja mavčne plošče s številnimi elementi. Montaža je hitra in izpolnjuje najvišje zahteve modernih bivalnih in drugih prostorov. Nizka teža gradbenih materialov nosilnih konstrukcij dodatno ne obremenjuje. Izvajalec je usposobljen tudi za izvajanje del pri gradnji lesenih in montažnih zgradb.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov. 

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

ISG - NEPOGREŠLJIV PRI SODOBNI GRADNJI

GRADNJA NEVE

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

Delovna področja pečarja vključujejo: pripravo pečnic, izdelavo, postavitev in vzdrževanje kaminske peči na drva ali pelete, lončene peči, akumulacijskega kamina, izdelavo krušnih peči in štedilnikov. Pomembno delovno področje za pečarje je tudi restavratorstvo. Pečar mora ob novogradnji peči poznati arhitekturni načrt, tehnično dokumentacijo in razvod dimovodov, da zagotovi varno in učinkovito ogrevanje.

Polagalec keramičnih ploščic lepi plošče različnih velikosti in materialov na stene, tla, različne elemente in konstrukcije. Za kakovostno opravljeno delo upošteva standarde svoje stroke in navodila izdelovalcev ploščic in drugih materialov.

Nikakor ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

POKLIC PPKO ZDRUŽUJE OBRT IN UMETNOST

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG - PREDSTAVITEV DELA

GRADNJA NEVE

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 

Tesar sodeluje pri gradnji vseh objektov. Načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije,  izdeluje opaže za betonske elemente, lesene gradbene odre in ploščadi. Pri gradbenem delu tesno sodeluje z zidarji, s krovci, kleparji in z drugimi poklici na gradbišču. Tesar načrtuje in izdeluje tudi različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Je nepogrešljiv pri leseni in montažni gradnji.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PRAKTIČNI POUK

TESAR - VEDNO ISKAN.

 
GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 
GRADNJA NEVE

 
TESARJI IZDELALI KONSTRUKCIJO

 

Zidarska dela spadajo med osnovna gradbeno izvajalska dela, ki jih zidarji opravljajo na prostem na gradbišču ali v obratu za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih elementov. Zidarjevo strokovno delo je na avtocesti, pri prihodu v naselje, na ulici ali v zgradbi. Gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore. Zna ometati zidove znotraj zgradbe in zunaj nje, polaga tlake in izdeluje jaške. Sodeluje pri gradnji temeljev globoko v gradbeni jami ali na dnu rečnih korit, kjer betonira temelje in jez nove hidroelektrarne. Zidarjevo delo se prepleta z delom drugih strokovnjakov in nemalokrat opravi tudi enostavna železokrivska ali tesarska dela.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GRADNJA NEVE

ZIDAR - POKLIC PRETEKLOSTI, SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

POKLICI, BREZ KATERIH NE MOREMO

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

Pomočnik pri tehnologiji gradnje izvaja enostavna gradbena in zaključna dela. Sodeluje pri izvajanju tesarskih del, upravlja s stroji lahke gradbene mehanizacije za delo in transport ter izvaja manj zahtevna rušilna dela z orodji in s stroji lahke gradbene mehanizacije, zida z vsemi vrstami zidakov in blokov, izdeluje omete in polaga keramične ploščice.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GRADNJA NEVE

DIJAKI POMAGALI IZDELATI KONSTRUKCIJO

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

 

TEKMOVANJA V ZNANJU

GRADBENIJADA

 
ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

AUTOCAD KROŽEK

SKOKCI

PEVSKI ZBOR

 

Izvedba projekta gradnje vzorčnega objekta je bila večletna želja naše šole. Za izvedbo ideje in projekta smo potrebovali partnerja, podjetje z dolgoročno vizijo, ki se zaveda, da je vsaka gradnja zelo odvisna od dobro izobraženih kadrov. Zelo smo veseli, da je k sodelovanju pristopilo podjetje Lumar z načrti njihovega sistema gradnje in donacijo nosilne konstrukcije. Skozi potek gradnje smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom projekta: postaviti učni objekt novih materialov in tehnologij, z dijaki spoznavati in izvajati dela na pravem objektu, izvesti inovativno sodelovanje z gospodarstvom ter postaviti promocijskih objekt šole. V NEVI imamo pouk, projektno delo; nekajkrat je bila v njej tudi »soba pobega«.

OBOGATITEV POUKA

PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU

Prostovoljske projekte za javno dobro na šoli izvajamo že veliko let.

Naš prvi veliki projekt je bil prenova pogorele hiše našega dijaka. Material za izvedbo projektov nam donirajo podjetja. Večino načrtov za izvedbo del pripravijo dijaki programa gradbeni tehnik. Vsa dela pa dijaki vseh poklicnih programov. Nato smo obnovili kulturno zgodovinsko zaščiteno hišo Alme Karlin, položili keramiko v Kajak kanu klubu v Celju in obnovili vrt Kriznega centra. Trenutno obnavljamo hišico za goste pri hiši Alme Karlin.

OBNOVA ZADNJEGA DOMOVANJA ALME KARLIN

OBNOVA VRTA KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE V CELJU

 
ALMA V PEČOVNIKU - HIŠICA ZA GOSTE

Ob praznikih Mestne občine Celje se šola predstavlja s prostorskimi inštalacijami. Avtorica inštalacij je naša učiteljica, arhitektka Tanja Barle, realizirajo jo, v okviru praktičnega pouka, dijaki poklicnih programov izobraževanja, bodoči: tesarji, izvajalci suhomontažne gradnje, pečarji-polagalci keramičnih oblog, zidarji in pomočniki pri tehnologiji gradnje.

STO KLAFTER DEBEL, STO KLAFTER VISOK

GOZD LJUDI V SVETU DREVES

HIŠE HODIJO

OŽIVITEV GLASBENEGA PAVILJONA IN VODOMETA

VISOKO VIDIM VEČ

 

 

Informacije o obsegu vpisa, vpisnih pogojih in pomembnih datumi vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023. Objavljen je na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program Število mest
Srednje strokovno in tehnično izobraževanje (SSI)

4 leta

Gradbeni tehnik 56
Okoljevarstveni tehnik 28
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

3 leta

Izvajalec suhomont. gradnje 26
Pečar-polagalec keram. oblog 26
Tesar 26
Zidar 26

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

2 leti

Pomočnik pri tehnolog. gradnje 16

PRIJAVA

 • Zadnji rok za oddajo prijav je 4. april 2022.
 • Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).
 • Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 20. 5. 2022.

STANJE PRIJAV

 • MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2022 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • Od 8. aprila do 25. aprila 2022 je prenosni rok.
 • Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.
 • Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 1. julija 2022.
 • Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, vas bomo pred koncem roka za prenos prijav obvestili, da v šolskem letu 2021/2022 po tem programu ne bomo organizirali izobraževanja.

OBVESTILO O VPISU

 • Vse kandidate bomo do 27. maja 2022 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

OMEJITEV VPISA

 • MIZŠ bo 24. maja 2022 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.
 • Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2022/2023, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
 • Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:
  • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
  • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

VPIS

 • O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.
 • Če omejitve ne bo, boste med 16. junijem in 21. junijem 2022 po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov tudi vpisani.
 • V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med 16. junijem in 21. julijem 2022. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2022 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2022, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija 2022.

Kandidati s posebnimi potrebami

 • Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

Informacije v zvezi s prijavo in vpisom na SŠ GVO dobite pri svetovalni delavki Davorki Polić Jošt (03 428 58 37, davorka.polic.jost@sc-celje.si).

 

Skip to content