VIDEO PREDSTAVITEV ŠOLE IN PROGRAMOV

UČITELJSKI KOLEKTIV

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 

Gradbeni tehnik vodi poslovno in delovno dokumentacijo na gradbišču,  projektira gradbene elemente, konstrukcije in objekte ob upoštevanju lastnosti gradbenih proizvodov, dimenzionira enostavne gradbene elemente in konstrukcije, pripravlja in izdeluje projektno dokumentacijo za gradbene objekte, vodi posamezna dela in delovne skupine na gradbišču in v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov, sodeluje pri izvajanju obnove stavbne dediščine ter izvaja osnovne geodetske meritve.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

PROJEKTIRANJE S PROGRAMOM ARCHICAD

GOSPODARJENJE S PROSTOROM

STAVBARSTVO

INŽENIRSKE ZGRADBE

AUTOCAD - PROGRAM ZA RISANJE

O GRADNJI - BIVŠI DIJAK BOŠTJAN MATUL, arh.

Program okoljevarstveni tehnik zajema obsežne strokovne module, kjer se dijaki učijo konkretnih znanj z vajami v laboratoriju in na terenu. Spoznavajo področja gospodarjenja z vodami, zrakom, tlemi, odpadki in prostorom. Naučijo se, s katerimi tehnološkimi procesi, ki so del okoljevarstvenih tehnologij, lahko zmanjšamo onesnaževanje okolja ali saniramo že onesnaženo okolje. Znanja obogatijo s spoznavanjem okoljevarstvene zakonodaje, ki je usklajena s predpisi EU.

Med najresnejšimi okoljskimi vprašanji so:

 • pomanjkanje in onesnaženost voda,
 • izčrpavanje naravnih virov,
 • raba energije,
 • povečevanje količine odpadkov,
 • neustrezna raba tal,
 • onesnaženost zraka,
 • podnebne spremembe.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GOSPODARJENJE S PROSTOROM

LABORATORIJSKA TEHNIKA

POUK NA TERENU

VARSTVO OKOLJA

PRAKTIČNI POUK

ANJA IN TILEN - SPOMINI NA ŠOLO

VLOG DIJAKOV

Izvajalec suhomontažne gradnje se ukvarja z zaključnimi suhomontažnimi deli v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov. Pri svojem delu uporablja mavčne plošče s številnimi elementi. Montaža je hitra in izpolnjuje najvišje zahteve modernih bivalnih in drugih prostorov. Nizka teža gradbenih materialov nosilnih konstrukcij dodatno ne obremenjuje. Izvajalec je usposobljen tudi za izvajanje del pri gradnji lesenih in montažnih zgradb.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov. 

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

GRADNJA NEVE

Delovna področja pečarja vključujejo: pripravo pečnic, izdelavo, postavitev in vzdrževanje kaminske peči na drva ali pelete, lončene peči, akumulacijskega kamina, izdelavo krušnih peči in štedilnikov. Pomembno delovno področje za pečarje je tudi restavratorstvo. Pečar mora ob novogradnji peči poznati arhitekturni načrt, tehnično dokumentacijo in razvod dimovodov, da zagotovi varno in učinkovito ogrevanje.

Polagalec keramičnih ploščic lepi plošče različnih velikosti in materialov na stene, tla, različne elemente in konstrukcije. Za kakovostno opravljeno delo upošteva standarde svoje stroke in navodila izdelovalcev ploščic in drugih materialov.

Nikakor ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

GRADNJA NEVE

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG - PREDSTAVITEV DELA

Tesar sodeluje pri gradnji vseh objektov. Načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije,  izdeluje opaže za betonske elemente, lesene gradbene odre in ploščadi. Pri gradbenem delu tesno sodeluje z zidarji, s krovci, kleparji in z drugimi poklici na gradbišču. Tesar načrtuje in izdeluje tudi različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesne elemente. Je nepogrešljiv pri leseni in montažni gradnji.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

GRADNJA NEVE

TESARJI IZDELALI KONSTRUKCIJO

Zidarska dela spadajo med osnovna gradbeno izvajalska dela, ki jih zidarji opravljajo na prostem na gradbišču ali v obratu za proizvodnjo gradbenih izdelkov in montažnih elementov. Zidarjevo strokovno delo je na avtocesti, pri prihodu v naselje, na ulici ali v zgradbi. Gradi temelje, zidove, stebre, strope, mostove, betonira ceste in predore. Zna ometati zidove znotraj zgradbe in zunaj nje, polaga tlake in izdeluje jaške. Sodeluje pri gradnji temeljev globoko v gradbeni jami ali na dnu rečnih korit, kjer betonira temelje in jez nove hidroelektrarne. Zidarjevo delo se prepleta z delom drugih strokovnjakov in nemalokrat opravi tudi enostavna železokrivska ali tesarska dela.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

GRADNJA NEVE

Pomočnik pri tehnologiji gradnje izvaja enostavna gradbena in zaključna dela. Sodeluje pri izvajanju tesarskih del, upravlja s stroji lahke gradbene mehanizacije za delo in transport ter izvaja manj zahtevna rušilna dela z orodji in s stroji lahke gradbene mehanizacije, zida z vsemi vrstami zidakov in blokov, izdeluje omete in polaga keramične ploščice.

Nikakor pa ne smete izpustiti ogledov drugih vsebin virtualne predstavitve.  V filmih pod rubriko PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU je namreč prikazano veliko konkretnega dela naših dijakov.

VEČ O PROGRAMU IZVEŠ TUKAJ.

GREGOR KNEZ - SODELOVANJE S PODJETJI

GRADNJA NEVE

DIJAKI POMAGALI IZDELATI KONSTRUKCIJO

 

ŠOLSKA TEKMOVANJA

GRADBENIJADA

ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

AUTOCAD KROŽEK

SKOKCI

PEVSKI ZBOR

Izvedba projekta gradnje vzorčnega objekta je bila večletna želja naše šole. Za izvedbo ideje in projekta smo potrebovali partnerja, podjetje z dolgoročno vizijo, ki se zaveda, da je vsaka gradnja zelo odvisna od dobro izobraženih kadrov. Zelo smo veseli, da je k sodelovanju pristopilo podjetje Lumar z načrti njihovega sistema gradnje in donacijo nosilne konstrukcije. Skozi potek gradnje smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili pred začetkom projekta: postaviti učni objekt novih materialov in tehnologij, z dijaki spoznavati in izvajati dela na pravem objektu, izvesti inovativno sodelovanje z gospodarstvom ter postaviti promocijskih objekt šole. V NEVI imamo pouk, projektno delo; nekajkrat je bila v njej tudi »soba pobega«.

OBOGATITEV POUKA

PREPOZNAVNOST ŠOLE V OKOLJU

Prostovoljske projekte za javno dobro na šoli izvajamo že veliko let.

Naš prvi veliki projekt je bil prenova pogorele hiše našega dijaka. Material za izvedbo projektov nam donirajo podjetja. Večino načrtov za izvedbo del pripravijo dijaki programa gradbeni tehnik. Vsa dela pa dijaki vseh poklicnih programov. Nato smo obnovili kulturno zgodovinsko zaščiteno hišo Alme Karlin, položili keramiko v Kajak kanu klubu v Celju in obnovili vrt Kriznega centra. Trenutno obnavljamo hišico za goste pri hiši Alme Karlin.

OBNOVA ZADNJEGA DOMOVANJA ALME KARLIN

OBNOVA VRTA KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE V CELJU

Ob praznikih Mestne občine Celje se šola predstavlja s prostorskimi inštalacijami. Avtorica inštalacij je naša učiteljica, arhitektka Tanja Barle, realizirajo jo, v okviru praktičnega pouka, dijaki poklicnih programov izobraževanja, bodoči: tesarji, izvajalci suhomontažne gradnje, pečarji-polagalci keramičnih oblog, zidarji in pomočniki pri tehnologiji gradnje.

STO KLAFTER DEBEL, STO KLAFTER VISOK

GOZD LJUDI V SVETU DREVES

HIŠE HODIJO

OŽIVITEV GLASBENEGA PAVILJONA IN VODOMETA

VISOKO VIDIM VEČ

 

 

<iframe width="640px" height= "480px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__prFH1pUNkM0MEtXTVFGQTFaTENQMkJLSDZYOVAyMi4u&embed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>

Informacije o obsegu vpisa, vpisnih pogojih in pomembnih datumi vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022. Objavljen je na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

 

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

Srednje strokovno in tehnično izobraževanje (SSI)

4 leta

Gradbeni tehnik

56

Okoljevarstveni tehnik

28

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

3 leta

Izvajalec suhomont. gradnje

26

Pečar-polagalec keram. oblog

26

Tesar

26

Zidar

26

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

2 leti

Pomočnik pri tehnolog. gradnje

16

 

PRIJAVA

 • Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.
 • Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).
 • Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

STANJE PRIJAV

 • MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

PRENOSNI ROK

 • Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
 • Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.
 • Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.
 • Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, vas bomo pred koncem roka za prenos prijav obvestili, da v šolskem letu 2021/2022 po tem programu ne bomo organizirali izobraževanja.

OBVESTILO O VPISU

 • Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

OMEJITEV VPISA

 • MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.
 • Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.
 • Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:
  • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
  • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

VPIS

 • O datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.
 • Če omejitve ne bo, boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov tudi vpisani.
 • V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med junijem in 21. julijem 2021. Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

Kandidati s posebnimi potrebami

 • Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Informacije v zvezi s prijavo in vpisom na SŠ GVO dobite pri svetovalni delavki Davorki Polić Jošt (03 428 58 37, davorka.polic.jost@sc-celje.si).

Na informativnih dnevih nam pogosto zastavljajo vprašanja o možnostih nadaljevanja izobraževanja po končanem srednješolskem izobraževanju v naših programih.

Zato smo pripravili

 • diagram o možnostih nadaljevanja izobraževanja in
 • tabelo s podatki o tem, na katero fakulteto so se nameravali vpisati naši dijaki, ki so se izobraževali v programih gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik v obdobju od 2018 do 2020.

Možnosti nadaljevanja šolanja

 • Zaključeno srednje strokovno izobraževanje s poklicno maturo (gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik) omogoča neposreden vpis v vse programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje, z opravljeno poklicno maturo in dodatnim (petim) maturitetnim izpitom splošne mature pa na nekatere univerzitetne študijske programe. Na šoli izvajamo dodatne priprave za matematiko in angleščino.

Po uspešno zaključenem dodiplomskem študijskem programu (visokošolskem ali univerzitetnem) lahko kandidati nadaljujejo z izobraževanjem na podiplomskem študijskem programu druge bolonjske stopnje in pridobijo naziv magistra stroke. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet.

 • Po končanem srednjem poklicnem izobraževanju, ki traja 3 leta (tesar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar), lahko izobraževanje nadaljujejo v dveletnem programu PTI (poklicno tehniško izobraževanje); večina jih nadaljuje v programu gradbeni tehnik.
 • Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju, ki traja dve leti (pomočnik pri tehnologiji gradnje), je dijakom priznana osnovnošolska izobrazba in lahko nadaljujejo izobraževanje v kateremkoli izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

 

Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnika programa gradbeni tehnik po končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020)

Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnik programa okoljevarstveni tehnik po končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020)

O  PRIJAVI IN VPISU

Kako poteka postopek prijave za vpis na srednjo šolo? 
Prijavo je potrebno priporočeno poslati na željeno srednjo šolo najkasneje do 2. 4. 2021
Pri izpolnjevanju prijave ti bo pomagala osnovnošolska svetovalna delavka. Prijava mora biti izpolnjena čitljivo in z vsemi zahtevanimi podatki. Vsak kandidat izpolni le eno prijavo za vpis, izjema so dijaki, ki se želijo vzporedno izobraževati tudi v programu umetniška gimnazija, glasbena in plesna smer. Prijavnica je na voljo na spletnih straneh ministrstva, in sicer na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Ali oddana prijava že pomeni, da sem vpisan? 
Ne, oddana prijava še ne zagotavlja vpisa na srednjo šolo. To je samo prijava za vpis.  
Kandidat mora za vpis izpolnjevati določene pogoje, in sicer zaključeno osnovno šolo, če se vpisuje v poklicni, strokovni ali gimnazijski program. V nižje poklicno izobraževanje (NPI) se lahko vpišejo kandidati, ki so v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja končali vsaj sedmi razred osnovne šole, in tudi tisti, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Kaj če si po tem, ko sem že oddal/-a prijavo, premislim in bi raje oddal/-a prijavo na drugo srednjo šolo? 
Vsekakor si lahko premisliš. Prijavo, ki si jo poslal/-a na neko srednjo šolo, lahko preneseš na drugo šolo, vendar le v času od 8. 4. do 22. 4. 2021. Po tem datumu prenosi prijav ne bodo več mogoči.  V tem primeru piši svetovalni delavki srednje šole, na katero si poslal prijavo za vpis, in ona bo uredila prenos na drugo šolo.

Kje in kdaj izvem, koliko kandidatov se je prijavilo v isti program kot jaz? 
Stanje prijav bo objavljeno na spletni strani MIZŠ, in sicer 8. 4. 2021. 
Prav tako lahko vprašaš svojo svetovalno delavko ali pokličeš svetovalno delavko na srednjo šolo, kamor si oddal/-a prijavo za vpis. Na naši šoli (Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja) je to ga. Davorka Polić Jošt (davorka.polic.jost@sc-celje.si, 03/428 58 37). Pri njej boš dobil tudi podatek o tem, kakšne so tvoje možnosti za sprejem v izbrani program na osnovi seštevka ocen, ki si jih zbral/-a v 7. in 8. razredu.

Kaj pomeni omejitev vpisa v določeni program?
Če se v določeni program prijavi več kandidatov od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. Ministrstvo pa bo sicer na svojih spletnih straneh že 21. maja 2021 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.
Kriterij za izbiro je učni uspeh.
Omejitev vpisa se izvede med 16. 6. in 30. 6. 2021, o natančnem postopku in potrebnih dokumentih za vpis bodo kandidati pisno obveščeni (do 27. 5. 2021). 

Ali bom sprejet/-a, če se bo v isti program kot jaz prijavilo preveč kandidatov? 
O sprejemu (vpisu) v želeni program odločajo tvoje ocene in učni uspeh pri obveznih predmetih od 7. do 9. razreda osnovne šole. Boljše bodo tvoje ocene, več možnosti bo za sprejem v program, kjer bo vpis omejen. Pomemben je tudi uspeh na nacionalnem preverjanju znanja.

Zanima me, kako poteka vpisni postopek, če bo omejitev vpisa v želeni šolski program? 
Če boš imel/-a dovolj točk (seštevek ocen pri obveznih predmetih od 7. do 9. razreda OŠ in NPZ), se boš lahko med 16. 6. in 21. 6. 2021 (o natančnem datumu te pisno obvesti srednja šola) tudi vpisal/-a na želeno šolo – 1. krog izbirnega postopka
Če pa bo tvoj seštevek ocen pri obveznih predmetih ne bo zadostoval za vpis v 1. krogu, se bo tvoj vpisni postopek nadaljeval v 2. krogu. Za vstop v 2. krog izbirnega postopka bo potrebno izpolniti obrazec, ki ga boš dobil/-a na srednji šoli, na katero boš oddal/-a svojo prijavo za vpis. V tabelo na obrazcu se lahko navede do 10 programov, ki imajo prav tako omejitev oziroma še imajo prosta mesta. Najbolje je, da na 1. mesto napišeš program, ki te najbolj zanima. Obrazec ti bo pomagala izpolniti svetovalna delavka na srednji šoli. Z oddajo tega obrazca se uvrstiš v 2. krog izbirnega postopka. Sprejet/-a si v program, za katerega imaš dovolj točk, in se nato v ta program tudi vpišeš. 
Datumi pomembni za izvedbo 2. kroga izbirnega postopka:
– 21. 6. 2021 – objava rezultatov 1. kroga, 
– 24. 6. 2021 – prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka, 
– 29. 6. 2021 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postoka, 
– do 30. 6. 2021 vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu. 

Ali je na šoli omejitev vpisa v posamezne programe?
Ne, v zadnjih letih ni bilo omejitve vpisa. V preteklem šolskem letu se je v program gradbeni tehnik prijavilo več kandidatov, kot je bilo razpisanih mest. MIZŠ je na podlagi našega zaprosila povečalo število vpisnih mest, tako da so bili sprejeti vsi kandidati, ki so bili prijavljeni in so izpolnjevali pogoje za vpis (uspešno zaključena OŠ).
 

Kdaj bom izvedel, če sem sprejet na šolo? 
Če ne bo omejitve vpisa in če boš uspešno zaključil/-a osnovno šolo, boš sprejet/a na šolo, na katero si poslal/-a prijavo za vpis.
Če bo omejitev in če boš izbran/a v prvem krogu izbirnega postopka, boš do 21. junija 2021 tudi vpisan/a. V nasprotnem primeru boš na šoli, kamor si oddal/a prijavo seznanjena s prostimi vpisnimi mesti, na katera boš lahko kandidiral/-a. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol boš obveščen/a 29. junija 2021, do 15. ure.

Sem kandidat s posebnimi potrebami. Tudi v SŠ bi uveljavljal ta status. Kaj moram storiti in kakšne prilagoditve lahko imam?
Če želiš prilagoditve izobraževanja uveljavljati tudi v srednji šoli, starši morajo pravočasno vložiti na Zavod za šolstvo RS vlogo za podaljšanje odločbe. Pri tem jim pomaga svetovalna služba na osnovni šoli. 
Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.  

Katere dokumente potrebujem za vpis na SŠ GVO?
O  dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boš obveščen/-a pisno na dom.
Za vpis v SSI in SPI potrebuješ zaključno spričevalo zaključnega (devetega) razreda OŠ.
Za vpis v nižje poklicno izobraževanje pa spričevalo zaključnega razreda OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ali zadnjega zaključnega razreda OŠ (najmanj 7. razreda devetletne osnovne šole) ter obvestilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti. 

Kaj storiti, če se vpisa ne morem udeležiti?
V primeru, če se vpisa na dan, ki ga je določila šola, ne moreš udeležiti, moraš obvestiti svetovalno delavko šole, kamor si bil-/a sprejet/-a sprejet/-a, in se dogovoriti o nadaljnjih možnostih. Za izvedbo vpisa lahko pooblastiš drugo osebo.

Na koga se lahko obrnem, če želim pridobiti informacije glede vpisa? 
Informacije v zvezi s prijavo in vpisom na SŠ GVO dobš pri svetovalni delavki Davorki Polić Jošt (03 428 58 37, davorka.polic.jost@sc-celje.si).

Ali moram ob vpisu na šolo otroku priskrbeti kakšno posebno opremo (delovno obleko, orodje, računalnik ...)? 
Da. Zaželeno je, da imajo dijaki za lažje spremljanje pouka računalnik ali vsaj pametni telefon. Dijaki, vpisani v programe izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar, pomočnik pri tehnologiji gradnje, pa pri praktičnem  pouku potrebujejo (v skladu z Zakonom o varstvu pri delu) delovno obleko in delovne čevlje. Šola bo proti plačilu priskrbela enotne delovne obleke, delovne čevlje pa si kupijo sami.

Obiskujem glasbeno šolo in sem na tem področju zelo dober. Razmišljam tudi o vpisu v srednjo šolo. Ali se lahko vzporedno šolam?
Da. Izobražuješ se lahko v katerikoli srednji šoli vzporedno v programu umetniška gimnazija, glasbena ali plesna smer.

Se lahko prepišem, če med letom ugotovim, da sem si izbral prezahtevno smer?
Da. Dijak ima med izobraževanjem pravico prestopiti v drugo šolo ali drug izobraževalni program. O sprejemu odloča ravnatelj šole, v katero želi dijak prestopiti. Dijaku določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko nadaljeval izobraževanje. Določi tudi roke, v katerih mora te obveznosti izpolniti. Prepis iz enega izobraževalnega programa v drugega je možen tudi sredi šolskega leta. Šola ima pri sprejemu preusmerjenega dijaka določene omejitve. Če šola na primer nima prostega mesta v oddelku programa, v katerega bi se želel dijak preusmeriti, ga ne more sprejeti. Kadar dijak željo po prepisu izrazi proti koncu šolskega leta, pa lahko ravnatelj želene šole kljub odsotnosti naštetih omejitev odloči v dobro dijaka in mu prepisa takrat ne omogoči, saj je dijak zamudil preveč vsebine iz programa, ki jo bo težko nadomestil ob dejstvu, da bo moral opravljati tudi tekoče obveznosti.

Ali je mogoče, da sem v istem oddelku skupaj s svojim prijateljem? 
Da. Svojo željo boš izrazil/a ob vpisu.

 

UTRIP ŽIVLJENJA NA ŠOLI

Kako je z malico na SŠGVO?
Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, ki jo zagotavljamo v sodelovanju z zunanjim ponudnikom – SLOREST-om. Dijaki lahko vsak dan izbirajo med štirimi toplimi meniji, na voljo so tudi hladna malica in zajtrki. Malicajo lahko med odmorom, ki je namenjen malici. Hladno malico lahko dijaki prevzamejo kadarkoli. Dijaki pa si malico lahko kupijo tudi v bližnjih trgovinah in pekarnah.

Ali dijaki nosijo copate in kako je poskrbljeno za garderobo dijakov?
Na ŠCC se dijakom ni treba preobuvati, vrhnja oblačila imajo obešena v razredu. Na ŠCC , na hodnikih in v učilnicah vzdržujemo čistočo, še posebej ob deževnih dneh in v zimskih mesecih. Ob vhodu v stavbo in pred vsakim stopniščem so na tleh položeni veliki in vpojni predpražniki.

Kako pogosto so roditeljski sestanki in govorilne ure?
Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v dopoldanskem času, enkrat mesečno (praviloma prvi torek v mesecu) imamo skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00. V šolskem letu sta dva roditeljska sestanka (septembra, februarja).

Kako poteka obveščanje staršev in dijakov?
Sporočila objavljamo na šolski spletni stran, posredujemo jih po elektronski pošti in MS Teams. Starši imajo preko e-redovalnice vpogled tudi v tvoje ocene in izostanke.

Ali se lahko dijaki in starši s svojimi idejami in predlogi vključujejo v šolsko delo?
Da. Njihovih konstruktivnih predlogov smo vedno veseli. Dijaki lahko na razrednih urah in na sestankih dijaške skupnosti izrazijo svoje predloge. Starši lahko svoje predloge izrazijo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali na sestankih Sveta staršev.

Ali ima šola učbeniški sklad?
Da. Dijaki si lahko izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. V učbeniški sklad so vključeni le tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in jih ni mogoče uporabljati več let zaporedoma, v učbeniški sklad ne uvrščamo. Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik. Pogoj za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh učbenikov v kompletu.

Ali sta začetek in konec pouka usklajena z javnimi prevozi (avtobusi, vlaki)?
Da. Dijakom, ki imajo izjemno slabe prometne povezave, dovoljujemo zamujanje pouka oz. predčasno odhajanje od njega.

Kdaj je mogoče vstopati v šolo?
Vstop v šolo oz. posamezne dele stavbe je mogoč v času pouka od 6.00 do 20.00. Izven tega časa so objekti zaščiteni z alarmom, ves čas so pod video nadzorom Dijaki, ki zaradi neugodnih prometnih povezav prihajajo v šolo v zgodnejšem času, počakajo do začetka pouka v knjižnici šole, ki se odpre ob 6.30.

 

O  ŠOLANJU IN POUKU

Kakšna je razlika med gimnazijo in srednjo strokovno šolo?
Razlika je v predmetniku in zaključku izobraževanja.
Na strokovnih šolah je poudarek na stroki. Šolanje se zaključi s poklicno maturo (POM), ki je sestavljena iz 4 predmetov (slovenščine, matematike ali angleščine, strokovnoteoretičnega predmeta in seminarske naloge z zagovorom). Uspešno opravljena POM omogoča vpis v višje- in visokošolske strokovne študijske programe. V kombinaciji s t. i. 5. predmetom in opravljeno POM je mogoč vpis tudi na nekatere univerzitetne študijske programe; pogoje za to vsako leto znova določijo fakultete, objavljeni pa so v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Splošna matura s tremi obveznimi (slovenščina, matematika, tuji jezik) in dvema izbirnima predmetoma odpira vrata na vse univerzitetne (in ostale) študijske programe. 

Kakšna je ponudba tujih jezikov na SŠ GVO?
Dijaki imajo en tuji jezik, in sicer angleščino. Dijaki programa gradbeni in okoljevarstveni tehnik imajo možnost fakultativnega učenja nemščine. 

Katere športne ekipe ima šola?
Šola tekmuje v igrah z žogo (košarka, nogomet, rokomet, odbojka), atletiki in krosu. Na državnih prvenstvih pa tudi v judu, športnem plezanju in streljanju. Dijaki se lahko vključijo tudi v akrobatsko skupino SKOKCI, ki deluje v okviru Šolskega centra Celje.

Kdaj se začne in konča pouk?
Prva ura se prične ob 8.00, občasno imajo dijaki tudi preduro, ki se začne ob 7.10. V tem času sta organizirana tudi dodatni in dopolnilni pouk. Dijaki praviloma zaključujejo s poukom ob 13.45 (7. uro), občasno tudi ob 14.35 (8. uro) ali 12.55 (6. uro).

Ali je na šoli in pri pouku dovoljena uporaba pametnih telefonov?
Učitelji pri pouku uporabljajo tudi sodobno tehnologijo. Vsi dijaki imajo dostop do brezžičnega omrežja Eduroam, ki ponuja dostopne točke po vsem svetu. Dostopa ne omejujemo, za varno uporabo pametnih naprav pa imamo pravila, ki jih morajo spoštovati tako dijaki kot učitelji.

Kako je s praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu (PUD) v programu OT in GT?
Praksa je del predmetnika programa. Izvaja se v 2. in 3. letniku, in sicer v mesecu juniju. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.

Ali si moram sam poiskati delodajalca pred vpisom v SŠ?
Ne. Delodajalca si lahko poiščeš med šolanjem ali ti pri tem pomaga šola.

Ali je za dijake, ki imajo učne težave, organizirana kakšna učna pomoč?
Da, s področja matematike in fizike.

Ali lahko dijaki pridobijo status na šoli in kateri statusi obstajajo?
Šola prilagodi šolske obveznosti perspektivnemu in vrhunskemu športniku, dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, dijaku, ki prepeva v pevskem zboru ŠCC, dijaku, ki obiskuje glasbeno šolo, dijaku, ki prihaja iz tuje države, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi, in dijaku, ki je zaradi zdravstvenih razlogov dlje in pogosteje odsoten od pouka. Za pridobitev pravice dijak zaprosi na šoli, zaprosilu pa mora priložiti ustrezno dokumentacijo. 

Ali so ocenjevanja znanja napovedana?
Vse pisne oblike preverjanja, ki so ocenjene, morajo biti napovedane vsaj 14 dni pred preizkusom znanja.

Ali imajo dijaki s posebnimi potrebami prilagoditve?
Da. Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, pripravimo individualizirane programe, v katerih natančno opredelimo posebnosti in prilagoditve. Učitelji redno izvajajo ure dodatne strokovne pomoči. Svetovalna služba koordinira vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi potrebami.
srednješolskih izobraževalnih programih je vrsta dodatne strokovne pomoči odvisna od izobraževalnega programa, v katerega so dijaki vključeni. Učna pomoč je tako predvidena za vse skupine dijakov s posebnimi potrebami (do dve uri tedensko), ki so vključeni v nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje, medtem ko je v drugih izobraževalnih programih (srednje strokovno, poklicno tehniško in gimnazijsko izobraževanje) s pravilnikom predvidena le pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj. To pa ne velja za dolgotrajno bolne dijake, ki se jim lahko dodeli učna pomoč neodvisno od izobraževalnega programa, če so odsotni od pouka več kot dva meseca. 

Koliko vaših dijakov se po koncu izobraževanja na srednji šoli zaposli in koliko jih nadaljuje študij? 
Približno ena tretjina dijakov nižjega poklicnega izobraževanja se odloči za nadaljevanje izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju. Njihova izbira ni nujno vezana na izobraževalne programe s področja gradbeništva, saj jim spričevalo o zaključnem izpitu omogoča vpis v prvi letnik kateregakoli izobraževalnega programa srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.
Približno polovica naših dijakov po uspešno končanem srednjem poklicnem izobraževanju nadaljuje s šolanjem v programih poklicno-tehniškega izobraževanja s področja gradbeništva.
Med 80 do 90 % dijakov programa gradbeni in okoljevarstveni tehnik po uspešno opravljeni poklicni maturi nadaljuje izobraževanje na terciarni ravni – v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Za kateri študij se odločajo vaši dijaki? 
Večina dijakov programa gradbeni tehnik se odloča za študij s področja gradbeništva in arhitekture, izbira dijakov programa okoljevarstveni tehnik pa je raznolika. Več informacij najdete na spletni strani https://gvo.sc-celje.si/moznosti-nadaljevanja-izobrazevanja/.

 

BIVANJE V ČASU ŠOLANJA

V času šolanja imajo dijaki možnost bivanja v dijaškem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

Več o Dijaškem in študentskem domu Celje
Naslov: Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Nikolaj Korenjak, svetovalni delavec
Kontaktni podatki: tel.:  +386 3 42 66 626
                                  nikolaj.korenjak@ssgt.si
                                  www.ssgt.si
                                  www.dijaski-dom.si

https://www.youtube.com/watch?v=hevPO_ELcEA

https://www.youtube.com/watch?v=VeCaO4e2MOY

https://www.youtube.com/watch?v=jAhUQL2qAFc

https://www.youtube.com/watch?v=9SAnG0rzINE

 

Skip to content
Naša spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje.Z nadaljevanjem obiska se strinjate z njihovo uporabo. Onemogočite jih lahko v nastavitvah vašega brskalnika (nekatere storitve potem morda ne bodo delovale).