V programu okoljevarstveni tehnik se bo del praktičnega pouka izvedel v posebni obliki z željo, da se dijaki seznanijo s konkretnimi deli varovanja okolja v podjetjih in institucijah. V ta namen je šola sklenila dogovor za izvedbo vaj z naslednjimi podjetji in institucijami:

·         INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

·         ŠTORE STEEL, d. o. o.

·         KOVA, d. o. o.                                                     

·         SIMBIO IN ENERGETIKA CELJE

·         MESTNA OBČINA CELJE, ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

·         CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d. d.

·         VODOVOD – KANALIZACIJA, d. o. o.                  

·         FRUTAROM ETOL, tovarna arom in eteričnih olj, d. o. o.

 

Dijaki bodo:

·         izvajali konkretna dela na področju varovanja okolja,

·         obiskali različna mesta v podjetju, kjer se izvaja večina del oziroma so posebej občutljiva in spremljana v smeri varovanja okolja,

·         se seznanili z vodenjem dokumentacije in zakonodajo za posamezna področja in posebnosti za posamezno podjetje oz institucije.

·         Pred obiskom podjetja bodo učitelji dijake seznanili z dejavnostjo podjetja oz. institucije                                         (s predstavitvenimi filmi podjetja, s spletnimi stranmi). Učitelji bodo v sodelovanju s predstavnikom podjetja pripravili za dijake učne liste. Po obisku podjetja bodo dijaki uredili mapo vaj in pripravili poročilo. Učitelji bodo dijake ocenili na osnovi pripravljenih kriterijev (sodelovanje v podjetju, ocena mape, ocena poročila …). Praktični pouk bodo izvajali naslednji učitelji: Marjeta Petriček, Marlenka Žolnir Petrič, Ljubomir Milenkovič, Zrinka Kit Goričan in Andrej Hrastnik. Veseli smo, da so bila vsa podjetja pripravljena na sodelovanje.

Koordinator projekta je Janja Čuvan.

Skip to content