Inovacijski projekt v programu okoljevarstveni tehnik

V programu okoljevarstveni tehnik se bo del praktičnega pouka izvedel v posebni obliki z željo, da se dijaki seznanijo s konkretnimi deli varovanja okolja v podjetjih in institucijah. V ta namen je šola sklenila dogovor za izvedbo vaj z naslednjimi podjetji in institucijami:

·         INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

·         ŠTORE STEEL, d. o. o.

·         KOVA, d. o. o.                                                     

·         SIMBIO IN ENERGETIKA CELJE

·         MESTNA OBČINA CELJE, ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

·         CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d. d.

·         VODOVOD – KANALIZACIJA, d. o. o.                  

·         FRUTAROM ETOL, tovarna arom in eteričnih olj, d. o. o.

 

Dijaki bodo:

·         izvajali konkretna dela na področju varovanja okolja,

·         obiskali različna mesta v podjetju, kjer se izvaja večina del oziroma so posebej občutljiva in spremljana v smeri varovanja okolja,

·         se seznanili z vodenjem dokumentacije in zakonodajo za posamezna področja in posebnosti za posamezno podjetje oz institucije.

·         Pred obiskom podjetja bodo učitelji dijake seznanili z dejavnostjo podjetja oz. institucije                                         (s predstavitvenimi filmi podjetja, s spletnimi stranmi). Učitelji bodo v sodelovanju s predstavnikom podjetja pripravili za dijake učne liste. Po obisku podjetja bodo dijaki uredili mapo vaj in pripravili poročilo. Učitelji bodo dijake ocenili na osnovi pripravljenih kriterijev (sodelovanje v podjetju, ocena mape, ocena poročila …). Praktični pouk bodo izvajali naslednji učitelji: Marjeta Petriček, Marlenka Žolnir Petrič, Ljubomir Milenkovič, Zrinka Kit Goričan in Andrej Hrastnik. Veseli smo, da so bila vsa podjetja pripravljena na sodelovanje.

Koordinator projekta je Janja Čuvan.