UČITELJI Z DOMICILOM NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA

Ime in priimek

Poučuje

Razredništvo

Funkcija, mentorstvo, koordinatorstvo, dejavnosti

IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.

 

 

ravnateljica

MILAN ANDRIĆ, prof.

DRU, SOC, ZGO

 

vodja aktiva družboslovnih predmetov, IND, priprava na tekmovanje iz ZGO

EVA ARBANAS, prof.

ANJ

1. e

IND

BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik

PRA

 

promocija šole, priprave na tekmovanja, IND, član Komisije za kakovost

SMILJAN ČUJEŽ, prof.

MAT, OPR, RAČ, TRR

4. b

nadomeščanje ravnateljice, šolska kronika, sestava urnika, vodenje evidence, organizacija maturantskega plesa, član komisije za pritožbe, IND, priprava na tekmovanje iz MAT

JANJA ČUVAN, prof.

KEM, KVO, LAB,MAO, ODP, ODV, OKV, OVT, VAO

1. b

vodja aktiva okoljevarstvenih predmetov, koordinatorica Ekošole, 2. izpitna enota POM, koordinacija izvajanja praktičnega pouka pri delodajalcih za 4. letnik programa okoljevarstveni tehnik, priprava na tekmovanje v EKO znanju, predstavitev programa okoljevarstveni tehnik, IND

ALEŠ DOBNIK, univ. dipl. inž.

FIZ, FVO, NAR

 

tajnik za PoM in ZI, IND

SREČKO DRAKSLER, gr. delov.

PRA

 

vodja gradbenih delavnic, koordinator za praktični pouk pri delodajalcu (poklicni programi), promocija šole, priprave na tekmovanja, IND

BARBKA DVORŠEK, prof.

ŠVZ

 

šolska športna tekmovanja, vodja aktiva športne vzgoje na ŠCC, IND

ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec.

GRD, JAZ, PKP,PVG,

VAZ, ZAK

2. d

urejanje spletne strani šole, organizator za praktično usposabljanje pri delodajalcih (okoljevarstveni tehnik), član Komisije za pritožbe, delo na laserskem tiskalniku, IND

IGOR ISTENIČ, prof.

ŠVZ

 

vodja aktiva ŠVZ, koordinator in mentor za šolska športna tekmovanja, IND

IGOR KASTELIC, dipl. inž.

ARH, GME, LGI, OPR, OPŽ, RAČ, TES, ZID

1. d

koordinator raziskovalnega dela, promocija šole, 2. izpitna enota POM, delo na CNC stroju, IND

ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž.

JAZ, PKT, PRO, STA, UPN, TRR

2. a

koordinatorica projektnih dni, IND

KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, dipl. inž.

ACD, GRP, OAR, OPR, PST, STA, TRR

1. c

Autocad krožek, organizatorica za praktično usposabljanje pri delodajalcu (gradbeni tehnik), priprava na tekmovanje v Arhitekturnem risanju v programu Autocad, delo na CNC stroju, IND

MOJCA KOSTANJŠEK, prof.

ANJ

 

vodja aktiva TJE, članica Komisije za kakovost, IND

JANEZ KRIČEJ, gr. teh.

PRA

 

promocija šole, tehniške delavnice, priprave na tekmovanja, delo na CNC stroju

mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž.

GED

 

 

ALENKA LAH KALAN, prof.

MAT, NAR, ODP, ODV, OKV,VAO

2. b

koordinatorica EKO šole, projekt Evropska vas, vodja glasbene skupine GO, priprava na tekmovanje iz MAT, priprava na tekmovanje iz EKO znanja, IND

ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž.

EIO, JAZ, NEG, MAO, OPR, RIS, SGR, TEH, TGR

2. c

IND

LUCIJA MANDL, prof.

ŠVZ

 

 

NINA MARKOVIČ KORENT, prof.

SLO

4. a

gledališka delavnica, vodenje prireditev, lektoriranje, stiki z mediji, IND, koordinatorica projekta Pozdrav ptic miru

LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž.

GEM, INŽ, PPK, PTV

3. a

mentor dijaške skupnosti, IND, 2. izpitna enota POM

MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž.

ODV, OPR, STA, UME

1. a

vodja Komisije za kakovost, priprava scen ob prireditvah, IND

DUŠA POLAK, prof.

SLO

 

vodja aktiva SLO, koordinatorica UNESCO ASP-net, gledališki abonma, IND

MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž.

GRA, GRD, KIP, OIP, PKP, TGR, ZID

3. c

svetovalec NPK, IND

SLAVICA VOLČANJŠEK, prof.

MAT

3. b

vodja aktiva MAT in FIZ, koordinatorica projekta Zdrava šola, priprava na tekmovanje iz MAT, IND

MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž.

GME, GRA, ODP

 

vodja strokovnega aktiva gradbeniških predmetov, članica Komisije za pritožbe,                 2. izpitna enota POM, priprava na tekmovanje iz GME, IND

Skip to content