3

ZELENE POVRŠINE

 

UVOD

 

Potrebe po zelenih površinah se spreminjajo glede na starost, socialni status, stanovanjske razmere.

 

Kot malčki ste bili najbolj zadovoljni v kakšnem peskovniku, ob premagovanju in osvajanju posameznih krošenj dreves, kasneje ste že premagovali različna plezala, kot mladostniki pa si morda želite kakšno adrenalinsko izkušnjo, gorsko kolesarjenje, kampiranje in podobno. Vaši starši ob izzivih vsakdanjega hitrega tempa pa predvsem sprostitev ob kakšnem jezeru, parku, gozdnih poteh …

 

Ob opazovanju okolja, ki vas vsak dan obdaja se vam zdi , da je to samoumevno, vendar z natančnim opazovanjem boste ugotovili, da so povezave razmerja, med zelenimi površinami in pozidanimi površinami skladna in urejena. Ponekod pa boste zaznali kakšne pomanjkljivosti (premalo zelenih površin, neurejenost ali celo opuščanje in zaraščanje …).

 

 

POMEN ZELENIH POVRŠIN

 

Zelene površine imajo predvsem v mestih velik ekološki pomen. Vplivajo na temperaturo zraka, kvaliteto zraka saj rastline absorbirajo CO2 in na ta način prečistijo zrak. Rastlinstvo regulira vlažnost zraka, ščiti pred vodno erozijo, vetrom in hrupom. V gosto poseljenih območjih vpliva tudi na počutje, psihološki učinek ob pogledu na zelenje, ptice, cvetje, poslušanja šelestenja. Pomen narave ima v mestih še toliko večjo vlogo.

 

Prav to so razlogi, da želi posameznik imeti bolj dejavno vlogo pri uporabi zelenih površin, zato gre mnogokrat za veliko občutljivost meščanov pri posegih v zelene površine.

 

Zelene površine predstavljajo v prostoru družbeno-kulturni pomen saj so parki, igrišča, zelene promenade, športno-rekreativne površine, letna gledališča,ipd. postali prostori za druženje, sproščenost in medgeneracijsko povezanost.

 

Namen ali uporabnost zelenih površin so urejeni prostori za sprehode, počitek, zabavo, igro, šport in rekreacijo, meditacijo in še bi lahko naštevali. To so tisti prostori v mestih , naseljih , ki uporabnikom nudijo prostore za prostočasne aktivnosti ali izboljšano bivalno kulturo.

 

 

VRSTE ZELENIH POVRŠIN

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE:

 • zelenje v stanovanjskih območjih,
 • gozdne površine,
 • večji parki,
 • urejena območja ob rekah in potokih,
 • naravno zaščitena območja,
 • drevoredi,
 • zelenje v koritih na ulicah in trgih,
 • površine ob šolah in vrtcih,
 • otroška igrišča,
 • športne površine,
 • prostori za vrtičke,
 • zoološki in botanični vrtovi,
 • arboretumi.

 

 

ZASEBNE ZELENE POVRŠINE:

 • vrtovi,
 • atriji (zelenica atrijskih hiš),
 • parcele za ljubiteljsko obdelovanje,
 • parki znotraj parcel pomembnih upravnih stavb, hotelov, bolnic in ostalih javnih zgradb.

 

POSEBNE ZELENE POVRŠINE:

 • pokopališča.

 

 

GRAJENE PRVINE ZELENIH POVRŠIN

 

 • Oblikovanje pešpoti (tlakovanje, ograje, oporni zidovi…),
 • Oblikovanje urbane opreme( klopi, koši za smeti, luči, informacijske table…),
 • Oblikovanje igral in športne opreme.

 

 

NARAVNE PRVINE ZELENIH POVRŠIN

 

 • Element vode ( potok, reka, jezero, ribnik …),
 • Zasaditev ( travnate površine, drevesa, ostale rastline …).
Skip to content