Koliko hrane zavržemo vsako leto? Kje nastane največ odpadne hrane? Kaj se s to hrano zgodi? Ali lahko količino odpadne hrane zmanjšamo? V Sloveniji smo leta 2018 zavrgli približno 140 000 ton odpadne hrane (ali povprečno 68 kg na prebivalca kar je 4 kg več kot leta 2017), od tega polovico v gospodinjstvih. Po oceni naj bi bilo med odpadno hrano skoraj 40 odstotkov užitnega dela in to količino bi lahko z ozaveščanjem in pravilnim odnosom zmanjšali ali preprečili. O tem sta razmišljali v svojih nalogah tudi naši dijakinji, maturantki, Anja Kunej in Tjaša Jager, obe iz G4b, ki sta s svojima nalogama zasedli odlično 2. mesto za najboljši ozaveščevalski projekt na temo zavržene hrane.

Lidl 1

Lidl 2

Mentorica: Alenka Lah Kalan

Skip to content