10. decembra 1948 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov v Parizu sprejela in prvič v globalnem prostoru razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic. V 1. členu tega dokumenta je zapisano: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.« Zapisano je tudi, da je vsak človek del skupnosti in da ima do nje tudi dolžnosti. Dokument poudarja načelo univerzalnosti – človekove pravice so prirojene in pripadajo vsakomur, brez razlikovanja.

Mladi imajo pomembno vlogo pri uresničevanju človekovih pravic. Zato se je Društvo za Združene narode za Republiko Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA odločilo, da ob svetovnem dnevu človekovih pravic mlade spodbudi k razmišljanju o človekovih pravicah, posebej o dostopu do čiste vode in sanitarne ureditve. Poudarilo je, da je ta tema natečaja izbrana zato, ker je voda v zunanjem delovanju Evropske unije ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 v 6. cilju trajnostnega razvoja zavezuje, da je potrebno vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.  Platforma Sloga (Slovenian Global Action) je letos sodelovala s projektom Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020 m–2022.

Dijaki 2. a in 3. a so ob svetovnem dnevu človekovih pravic na izbrano temo razmišljali v svojih besedilih. Izbrali smo nekaj odlomkov iz njihovih besedil.

 

Med najpomembnejše človekove pravice štejem pravico do šolanja in pravico do svobodnega govora. V zadnjem času mnogi opozarjajo na problem pitne vode. V naši družini pazimo, da vode ne izgubljamo po nepotrebnem. Namesto pitne vode pogosto uporabljamo deževnico. Če bi se vsi ljudje trudili aktivno iskati rešitve, bi pomagali izboljšati življenje na Zemlji.

                                                                                                                          Žiga

 

Vsekakor je pomembno, da opozarjamo na človekove pravice, saj so pogosto kršene. Vsak prebivalec našega planeta bi moral imeti dostop do pitne vode, ampak žal ni tako. Vsak da, vsak mesec, vsako leto nsa več potrebuje pitno vodo. Največ težav imajo ljudje v nerazvitih delih sveta. Če ne bomo ukrepali zaradi težav ljudi, ki so jim kršene človekove pravice, se bo pomanjkanje vode razširilo po celem svetu. Menim, da bi se morali ljudje povezati in pomagati nezaščitenim, da bo na našem planetu Zemlja mogoče živeti varno, dostojno.

                                                                                                                         Miha

 

 

Pomanjkanje pitne vode ni samo tema, o kateri govorimo na internetu ali o kateri pišemo v šolskih spisih. To je resen problem na našem planetu. Pomembno je, da o njem začnemo resno razmišljati in odločno ukrepati. Tisti, ki smo v boljšem položaju, moramo pomagati ogroženim.

                                                                                                                              Anđela

 

Zame je pomembna pravica do svobode in do svobodnega izražanja. Pomembno je, da mladi vemo, da tudi naše mnenje šteje. Zavedam se, da veliko mladih po svet dela v zelo slabih razmerah za zelo malo denarja. Ujeti so v sistem, v katerem se vse vrti okoli denarja. V takem okolju je človekovo dostojanstvo poteptano.

                                                                                                                                   Petra

 

Voda je pomembna dobrina za vsa živa bitja. Vi smo odgovorni, da jo varujemo. Pitne vode ne bi smeli uporabljati za pranje perila ali za sanitarno vodo. O tem bi se morali pogovarjati in ukrepati. 

                                                                                                                                      Klara

 

Zame je ena najpomembnejših pravic – pravica do izražanja svojega mnenja. Lastno mnenje mi veliko pove o človeku, ki ga izraža. Če se oseba izraža javno, mora paziti, da ne vsiljuje svojega mnenja osebam, ki nimajo oblikovanega lastnega mnenja o neki stvari.

Na našem planetu so marsikje ogrožene zaloge pitne vode Odgovorni po svetu bi morali hitro ukrepati Dober primer onesnaževanja so na primer električni avtomobili. Vodilne avtomobilske znamke inovativno razvijajo nove modele, surovine in polizdelki zanje pa so iz okolja, ki je zaradi svoje nerazvitosti in podrejenosti  močno onesnaženo.

                                                                                                                                          Žan

 

Zelo pomembno je, da se zavedamo človekovih pravic in da se o njih pogovarjamo. Zdi se mi, da je Sloveniji kar dobro poskrbljeno za mnoge pravice. Pomembno se mi zdi, smo ženske in moški enakopravni.  Moti pa me, da je na svetu toliko lačnih ljudi. To se mi zdi nepotrebno. Za revne ljudi se ne poskrbi dovolj dobro.

V Sloveniji je pitne vode dovolj. Toda predvsem v mestih z njo ne varčujejo dovolj. Doma sem na podeželju. Vem, da se pri nas bolj zavedamo pomena pitne vode. Voda je osnovni vir življenja. Za živali, rastline in za ljudi. Moramo se zavedati svoje odgovornosti na tem planetu. Kar damo, to dobimo.

                                                                                                                                         Damjan

 

Po mojem mnenju je prepogosto kršena pravica do izražanja svojega mnenja. Če kdo izrazi negativno mnenje o nečem, ljudje pogosto ustvarijo negativno mnenje o tej osebi. V družbi zaznavam tudi veliko nestrpnosti. Če se v šoli, na ulici ali v trgovini pojavi nekdo, ki je druge rase, se mu posmehujejo in uporabljajo žaljivke. To ni prav, saj smo vsi ljudje. Zdi se mi tudi, da imajo še dandanes ženske premalo pravic.                                                                                                                                                       Tudi za vodo bi morali bolj poskrbeti, čeprav živimo v okolju, kjer je pitne vode zaenkrat dovolj. S pretirano dolgim umivanjem, pranjem posode, pranjem avtomobila, z zalivanjem rož … porabimo prevelike količine pitne vode. Medtem v nekaterih delih sveta nimajo pitne vode. Pogosteje bi morali poskrbeti za drugo možnost, na primer za deževnico.

                                                                                                                                          Ana

 

Skip to content