V okviru modula Jaz in svet so dijaki drugega letnika v četrtek, 10. in 17. 11. 2022, v spremstvu razrednikov obiskali Krizni center za mlade in se seznanili z njegovim delovanjem.

 

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku, bodisi zaradi nevzdržnih razmer doma (trpinčenje, zlorabe, alkohol), zaradi upora staršem iz različnih razlogov, zavrnitve s strani staršev, težav v šoli, osebne in čustvene prizadetosti, stisk ob razmišljanju o samostojnosti ipd. Tu imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za reševanje stiske in tudi možnost ter pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev.

V KCM lahko pride otrok oz. mladostnik sam ali po nasvetu in usmeritvi druge osebe (svetovalne službe, socialnega delavca na CSD idr.). V KCM lahko ostane največ 21 dni.

Krizni center za mlade se nahaja na Ipavčevi 8 (nasproti Policije, pri vhodu v Splošno bolnico Celje).

 

Ogled KCM je organizirala svetovalna delavka Davorka Polić Jošt.

Skip to content