Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso), ki izhajajo iz prejetih letnih poročil nosilcev načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, je bilo lani danih na slovenski trg 5848 ton nagrobnih sveč, po podatkih, s katerimi razpolaga Finančna uprava RS (Furs) pa 5900 ton.

V okviru vseh skupnih načrtov je bilo lani zbranih oz. prevzetih 4019 ton odpadnih nagrobnih sveč, od tega jih je bilo predobdelanih 2739 ton. V omenjenih postopkih se izločijo odpadne elektronske nagrobne sveče, pa odpadki, ki niso odpadne nagrobne sveče in ostalo. Lani je bilo recikliranih skupno 3396 ton odpadnih nagrobnih sveč, so pojasnili na Arsu.

Različne akcije za manj sveč na grobovih potekajo tudi letos. Njihov namen je osveščanje o prekomernem krašenju grobov ob 1. novembru, pa tudi spodbujanje ljudi, naj namesto za nakup sveč in rož sredstva namenijo za dobrodelnost.

Naša šola je v okviru tehniških delavnic s pomočjo laserskega stroja izdelala EKO leseno svečo. Sveče je delila učencem OŠ, dijakom v okviru praktičnega pouka in učiteljem šole.

burst
Skip to content