V preteklem šolskem letu smo ponovno zadostili vsem pogojem za potrditev zelene zastave, na kar smo izredno ponosni. Naše poslanstvo opravljamo z zavzetostjo, vendar želimo k sodelovanju privabiti še več dijakov različnih letnikov naše šole, prav tako profesorje. Še naprej si bomo prizadevali izpolnjevati naloge, ki nam jih nalaga ekošola, prav tako pa bi radi uresničili cilje, ki smo si jih zadali v preteklih letih. Nadaljevali bomo s spodbudami in ozaveščanjem dijakov ter delavcev naše šole in Šolskega centra Celje o nujnosti ločevanja odpadkov, varčevanju z energijo in vodo. Prizadevali si bomo tudi za čim čistejšo in prijaznejšo okolico naše šole, izvedli čistilno in zbiralno akcijo in še kaj.

 

Veliko še lahko naredimo in trudili se bomo po svojih najboljših močeh. Mentorici v novem šolskem letu sta Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan.

šolskem letu smo ponovno zadostili vsem pogojem za potrditev zelene zastave, na kar smo izredno ponosni. Naše poslanstvo opravljamo z zavzetostjo, vendar želimo k sodelovanju privabiti še več dijakov različnih letnikov naše šole, prav tako profesorje. Še naprej si bomo prizadevali izpolnjevati naloge, ki nam jih nalaga ekošola, prav tako pa bi radi uresničili cilje, ki smo si jih zadali v preteklih letih. Nadaljevali bomo s spodbudami in ozaveščanjem dijakov ter delavcev naše šole in Šolskega centra Celje o nujnosti ločevanja odpadkov, varčevanju z energijo in vodo. Prizadevali si bomo tudi za čim čistejšo in prijaznejšo okolico naše šole, izvedli čistilno in zbiralno akcijo in še kaj.

Veliko še lahko naredimo in trudili se bomo po svojih najboljših močeh.

Mentorici v novem šolskem letu sta Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan.

E – transformer na obisku

Skip to content