POSLANSTVO IN VIZIJA

 

»Skoraj nikogar ni, ki bi bil povsem brez nadarjenosti.
   Izobrazba jo odkrije, prihodnost jo nagradi, značaj jo ohrani.«
Curt Goetz

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja smo lahko ponosni na več kot tradicijo na področju izobraževanja in usposabljanja mladostnikov in odraslih za poklice na področju gradbeništva in kmalu petletno tradicijo z izobraževanjem na področju varovanja okolja. Z izbiro izobraževalnih programov in s strokovnostjo sledimo potrebam gospodarstva in širšega družbenega okolja.

VIZIJA:

Strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju.

 

POSLANSTVO:

S strokovnim in prijaznim osebjem, sodobnimi metodami poučevanja in z didaktičnimi pripomočki želimo:

 • doseči visok nivo izobraževalnih storitev ter dobro počutje naših dijakov;
 • oblikovati razgledane in kritične osebe, ki so odgovorne do sebe, sočloveka in okolja in ki se zmorejo dejavno odzivati v različnih življenjskih okoliščinah.
 • v sodelovanju z gospodarstvom se želimo hitreje odzivati na spremembe v gospodarskem gibanju  in s tem izboljšati
 • konkurenčnost kandidatov pri zaposlovanju in samozaposlovanju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.


VREDNOTE, KI USMERJAJO DELO NA NAŠI ŠOLI:

 • vseživljenjsko znanje za svet nenehnih sprememb;
 • ustvarjalnost in inovativnost;
 • varnost in sprejetost;
 • odgovornost;
 • strpnost do drugačnosti;
 • prijazno in primerno vedenje do sočloveka;
 • ustvarjalno sodelovanje med dijaki, učitelji in starši.

Delo šole usmerjajo štirje Delorsovih stebri ( Unesco šola) izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo dijakom optimalen razvoj: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti!

Skip to content