Že več let na naši šoli aktivno sodelujemo v različnih projektih in aktivnostih Ekošole. Ena izmed takšnih dejavnosti je projekt Ekobranje za ekoživljenje, ki vzpodbuja dijake k branju mladinske literature in literature z ekološko tematiko. Dijaki so za uspešno opravljen projekt v šolskem letu 2019/20 morali prebrati vsaj dve knjigi s priporočenega seznama in zavzeli stališče do enega ekočlanka, ki so ga našli v časopisih, revijah ali spletnih portalih.

Z dijaki 1. in 2. letnika programa okoljevarstveni tehnik smo v projektu sodelovale in jih vodile profesorici slovenščine, Nina Markovič Korent in Duša Polak, ter profesorica strokovnih modulov v programu okoljevarstveni tehnik, Janja Čuvan. O prebranih leposlovnih delih smo se pogovarjali pri urah slovenščine, pri predmetu varstvo okolja pa smo prebirali članke z ekološko tematiko in zavzemali svoja stališča. Veliko člankov smo našli preko portala Okolje – RTVSLO.si (https://www.rtvslo.si/okolje).

Naj navedemo nekaj naslovov:

– Raziskava: Na Arktiki sneži mikroplastika, 15. 8. 2019;

– Arso očistil vrtino, kjer so naleteli na kurilno olje, 7. 10. 2019;

– Civilne iniciative: Celje je slovenski Černobil, 22. 10. 2019;

– Novi lastniki za 250 ton stvari na leto, Slovenija vseeno zaostaja pri ponovni uporabi, 29. 10. 2019;

– TEŠ želi postati tudi sežigalnica nenevarnih odpadkov; 12. 11. 2019;

– Coca-Cola bi se odpovedala plastenkam, a “se jim ljudje nočejo”, 22. 1. 2020;

– V centrih ponovne uporabe lani na novo zaživelo več kot 185.000 izdelkov, 13. 2. 2020;

– Kdo bo prevzemal odpadno embalažo v zahodni Sloveniji?, 2. 3. 2020 …

Nekatere članke z ekološko vsebino so dijaki prinesli v šolo tudi iz revije Delo – Zeleno Delo ali jih poiskali preko njihove spletne strani (https://www.delo.si/tag/zeleno-delo).

V okviru projekta Ekobranje za ekoživljenje je potekal tudi likovni natečaj. Tako so dijaki po želji doma ustvarjali in raziskovali na temo GOZD. Dijak 1. letnika, Mark Filip Mlakar, je tako v programu Publisher izdelal dva plakata z naslovoma Okoljevarstveniki v Celjskem mestnem gozdu in Celjski mestni gozd.

Za uspešno opravljene dejavnosti v okviru projekta so dijaki ob koncu šolskega leta prejeli priznanje.

Dijaki in mentorji v tem projektu radi sodelujemo. Negativnih izkušenj nimamo, zato bomo tudi v prihodnje med projekti Ekošole zagotovo izbrali projekt Ekobranje za ekoživljenje in tako dijake vzpodbujali k branju mladinske literature in literature z ekološko tematiko.

Skip to content